Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius kiekvieno mėnesio paskutinį penktadienį 14.00 – 15.30 val. organizuoja viešąsias nuotolines konsultacijas.

Konsultacijų tikslas – teikti metodinę konsultacinę pagalbą ugdymo ir švietimo pagalbos specialistams, gerinant mokinių, turinčių autizmo spektro sutrikimų įtraukųjį ugdymą.

Konsultacijos skirtos:

  • mokytojams;
  • švietimo pagalbos specialistams: 
  • mokytojo padėjėjams;
  • administracijų atstovams;
  • tėvams.

Viešosios konsultacijos vyks 2023 m. rugsėjo 29 d., spalio 27 d., lapkričio 24 d., 2024 m. sausio 26 d., vasario 23 d., kovo 29 d., balandžio 26 d.

Registracija į viešąją konsultaciją būtina. 

Registruojantis kviečiame pateikti Jums aktualų klausimą konkrečios viešosios konsultacijos tema.

Konsultacija vyks nuotoliniu būdu „Microsoft Teams“ aplinkoje:

https://bbf.lt/kCOSL

VIEŠŲJŲ KONSULTACIJŲ TEMOS, DATA IR LAIKAS:

2023 m. rugsėjo 29 d., 14.00 – 15.30, viešoji konsultacija „Vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, ugdymo organizavimo rekomendacijų įgyvendinimas. Individualaus pagalbos plano rengimas“

Tikslinė grupė – mokyklų Vaiko gerovės komisijos nariai, administracijos atstovai, mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, tėvai.

Registracijos nuoroda: https://forms.office.com/e/FiRRGbDM46

2023 m. spalio 27 d., 14.00 – 15.30, viešoji konsultacija „Struktūruotas mokymas – dienotvarkės ir veiklų, užduočių struktūravimas“

Tikslinė grupė – mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, mokytojų padėjėjai.

Registracijos nuoroda: https://forms.office.com/e/qTSG9XfERx

2023 m. lapkričio 24 d., 14.00 – 15.30, viešoji konsultacija „Sensoriškai draugiškos aplinkos kūrimas ugdymo įstaigoje ir sensorinių pertraukų organizavimas, atsižvelgiant į sensorinius iššūkius“

Tikslinė grupė – mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, mokytojų padėjėjai, administracijos atstovai.

Registracijos nuoroda: https://forms.office.com/e/z6yT539jP2

2024 m. sausio 26 d., 14.00 – 15.30, viešoji konsultacija „Užduočių analizės metodo taikymas pamokoje: pagrindiniai rengimo principai, praktiniai patarimai“

Tikslinė grupė – mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, tėvai.

Registracijos nuoroda: https://forms.office.com/e/MhVmMhTJbW

2024 m. vasario 23 d., 14.00 – 15.30, viešoji konsultacija „Kaip vaikams pristatyti bendraklasį, turintį autizmo spektro sutrikimą?“

Tikslinė grupė – mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, mokytojų padėjėjai, tėvai.

Registracijos nuoroda: https://forms.office.com/e/hdKW5tyH6B

2024 m. kovo 29 d., 14.00 – 15.30, viešoji konsultacija „Vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimą, socialinių įgūdžių ugdymo organizavimas“

Tikslinė grupė – mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, mokytojų padėjėjai.

Registracijos nuoroda: https://forms.office.com/e/0uYzTZ9K67

2024 m. balandžio 26 d., 14.00 – 15.30, viešoji konsultacija „Kaip paruošti ir pasiruošti mokinio, turinčio autizmo spektro sutrikimą, atėjimui į ugdymo įstaigą?“

Tikslinė grupė – mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, mokytojų padėjėjai, administracijos atstovai.

Registracijos nuoroda: https://forms.office.com/e/LapyyPAfMR

Į kilusius klausimus mielai atsakysime el. paštu kristina.praniene@lasuc.lt

Maloniai kviečiame dalyvauti!

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras
Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius

Ateities g. 44, 06329 Vilnius

+370 677 58544, +370 5 2484100

info@srvks.lt, rastine@lasuc.lt

www.srvks.lt, www.lasuc.lt

G-BC3BY0ZY5