A. spektro mokyklų tinklo vizija

A. spektro mokyklų tinklo vizija – sukurti funkcionalų, sistemingai veikiantį mokyklų tinklą, kurio institucijos būtų visapusiškai pasiruošusios priimti ir ugdyti vaikus, turinčius autizmo spektro ir kitų raidos sutrikimų. Tinklui priklausančios įstaigos gebės teikti konsultacinę ir informacinę pagalbą savo rajono, regiono švietimo įstaigoms. A. spektro mokyklų tinklo įstaigų glaudus bendradarbiavimas prisidės prie specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymosi kokybės gerinimo.

Mokykla, kuri priklauso A. spektro mokyklų tinklui

A. spektro mokykla užtikrina saugią, poreikius atitinkančią ugdymosi aplinką, besistengianti keisti įstaigos bendruomenės ir visuomenės požiūrį į vaikus, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių, nuolat  kelianti įstaigos bendruomenės kvalifikaciją, konsultuotuojanti rajono, regiono švietimo įstaigų darbuotojus vaikų, turinčių autizmo ar kitų specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo klausimais, bendraujanti ir bendradarbiaujanti su kitomis A. spektro mokyklų tinklo įstaigomis.

A. spektro mokyklų tinklo žemėlapis

A. spektro mokyklų tinklo sąrašas

Eil. nr. Įstaigos pavadinimas Elektroninis paštas
1 Alytaus ,,Vilties” darželis-mokykla vildm@viltis.alytus.lm.lt
2 Anykščių Antano Vienuolio progimnazija avp.anyksciai@gmail.com
3 Asociacija „Kitoks vaikas“ info@kitoksvaikas.lt
4 Biržų „Aušros“ pagrindinė mokykla danute.laumiene@gmail.com.lt
5 Jonavos „Neries“ pagrindinė mokykla info@joneris.lt
6 Jonavos Justino Vareikio progimnazija jvareikis.jonava@gmail.com
7 Joniškio rajono švietimo centro pedagoginė psichologinė tarnyba mok.centras@sc.joniskis.lm.lt
8 Joniškio „Saulės“ pagrindinė mokykla pagrindinis@saule.joniskis.lt
9 Joniškio rajono Gataučių Marcės Katiliūtės mokykla mokykla@gatauciai.joniskis.lm.lt
10 Kauno Prano Daunio ugdymo centras kaunosim@gmail.com
11 Kauno Kovo 11-osios gimnazija kauno11vm@kovo11.kaunas.lm.lt
12 Kauno Šv. Roko mokykla info@sventoroko.lt
13 Kelmės specialioji mokykla kelme.specmla@gmail.com
14 Kauno lopšelis-darželis „Nežiniukas“ neziniukasdarzelis@gmail.com
15 Klaipėdos ,,Medeinės” mokykla klaipedosmedeine@gmail.com
16 Klaipėdos lopšelis-darželis „Sakalėlis“ sakalelis@balticum-tv.lt
17 Klaipėdos lopšelis-darželis „Versmė“ versme.klaipeda@gmail.com
18 Klaipėdos Litorinos mokykla sekretore@litorina.klaipeda.lm.lt
19 Klaipėdos rajono Dovilų pagrindinė mokykla dovilupm@gmail.com
20 Klaipėdos rajono pedagoginė psichologinė tarnyba klrppt@gmail.com
21 Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai“ lina@lietausvaikai.lt
22 Marijampolės lopšelis-darželis „Rasa“ l.darzelis.rasa@gmail.com
23 Mažeikių „Jievaro“ pagrindinė mokykla ugdymas@jievaras.lt
24 Mažeikių lopšelis-darželis „Bitutė“ bitutedarzelis@gmail.com
25 Molėtų rajono švietimo pagalbos tarnyba info@sc.moletai.lt
26 Molėtų rajono Kijėlių specialiojo ugdymo centras kijeliuuc@gmail.com
27 Vilniaus Palaimintojo Teofiliaus Matulionio gimnazija alisauskiene.violeta@ptmg.lt
28 Panevėžio lopšelis-darželis „Pasaka“ ld@pasaka.panevezys.lm.lt
29 Panevėžio lopšelis-darželis „Rūta“ direktorius@ld-ruta.lt
30 Panevėžio lopšelis-darželis „Jūratė“ darjurate@gmail.com
31 Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinė mokykla rastine@karkos.panevezys.lm.lt
32 Panevėžio pedagoginė-psichologinė tarnyba panevezioppt@gmail.com
33 Plungės specialiojo ugdymo centras specmokykla@plunge.lt
34 Radviliškio rajono savivaldybės Švietimo ir sporto paslaugų centro Pedagoginė psichologinė tarnyba radviliskioppt@gmail.com
35 Raseinių Šaltinio progimnazija direktore@saltiniomokykla.lt
36 Šiaulių miesto pedagoginė psichologinė tarnyba janina.urnikiene@siauliai.lt
37 Šiaulių specialiojo ugdymo centras egle.jankauskiene@siauliusuc.lt
38 Šiaulių lopšelis-darželis „Varpelis“ darzelis.varpelis@splius.lt
39 Trakų rajono Lentvario lopšelis-darželis „Šilas“ silasdarzelis@gmail.com
40 Ukmergės „Ryto“ specialioji mokykla rastine@rytas.ukmerge.lm.lt
41 Utenos Vyturių progimnazija vyturiupm@vyturiai.utena.lm.lt
42 Vaikų ligoninė VŠĮ Santaros klinikos filialas Vaiko raidos centras vaikuligonine@santa.lt
43  Varėnos švietimo centras svietimo.centras@varena.lt
44  Vilniaus „Žiburio“ pradinė mokykla rastine@ziburio.vilnius.lm.lt
45  Vilniaus ,,Atgajos“ specialioji mokykla rastine@atgajos.vilnius.lm.lt
46  Vilniaus lopšelis – darželis „Lazdynėlis“ rastine@lazdynelis.vilnius.lm.lt
47  Vilniaus lopšelis-darželis „Rūta“ rastine@ruta.vilnius.lm.lt
48  Vilniaus lopšelis-darželis „Žemyna“ rastine@zemyna.vilnius.lm.lt
49  Vilniaus  lopšelis – darželis „Aušrelė“ rastine@ausrele.vilnius.lm.lt
50  Vilniaus  lopšelis-darželis „Prie pasakų parko” ana.zubrickiene@gmail.com
51 Vilniaus  lopšelis-darželis „Mažylis“ rastine@mazylis.vilnius.lm.lt
52 Vilniaus  lopšelis – darželis „Puriena“ rastine@puriena.vilnius.lm.lt
53 Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai psichologe.jurgita@kudikiunamai.lt
54 Vilniaus Šeškinės pradinė mokykla rastine@seskinespradine.vilnius.lm.lt
55 Vilniaus Viršuliškių progimnazija vmaziukiene@vvm77.lt
55 Visagino švietimo pagalbos tarnyba info@vspt.lt

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras
Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius

Ateities g. 44, 06329 Vilnius

+370 677 58544, +370 5 2484100

info@srvks.lt, rastine@lasuc.lt

www.srvks.lt, www.lasuc.lt

G-BC3BY0ZY5