A. spektro mokyklų tinklo vizija

A. spektro mokyklų tinklo vizija – sukurti funkcionalų, sistemingai veikiantį mokyklų tinklą, kurio institucijos būtų visapusiškai pasiruošusios priimti ir ugdyti vaikus, turinčius autizmo spektro ir kitų raidos sutrikimų. Tinklui priklausančios įstaigos gebės teikti konsultacinę ir informacinę pagalbą savo rajono, regiono švietimo įstaigoms. A. spektro mokyklų tinklo įstaigų glaudus bendradarbiavimas prisidės prie specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymosi kokybės gerinimo.

Mokykla, kuri priklauso A. spektro mokyklų tinklui

A. spektro mokykla užtikrina saugią, poreikius atitinkančią ugdymosi aplinką, besistengianti keisti įstaigos bendruomenės ir visuomenės požiūrį į vaikus, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių, nuolat  kelianti įstaigos bendruomenės kvalifikaciją, konsultuotuojanti rajono, regiono švietimo įstaigų darbuotojus vaikų, turinčių autizmo ar kitų specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo klausimais, bendraujanti ir bendradarbiaujanti su kitomis A. spektro mokyklų tinklo įstaigomis.

A. spektro mokyklų tinklo sąrašas

Eil. nr. Įstaigos pavadinimas Elektroninis paštas
1 Alytaus ,,Vilties“ darželis-mokykla vildm@viltis.alytus.lm.lt
2 Anykščių Antano Vienuolio progimnazija avp.anyksciai@gmail.com
3 Asociacija „Kitoks vaikas“ info@kitoksvaikas.lt
4 Joniškio rajono švietimo centro pedagoginė psichologinė tarnyba mok.centras@sc.joniskis.lm.lt
5 Kauno Prano Daunio ugdymo centras kaunosim@gmail.com
6 Kauno Kovo 11-osios gimnazija kauno11vm@kovo11.kaunas.lm.lt
7 Kauno specialioji mokykla kauno.specialioji@kvp.lt
8 Kelmės specialioji mokykla kelme.specmla@gmail.com
9 Klaipėdos ,,Medeinės“ mokykla klaipedosmedeine@gmail.com
10 Klaipėdos lopšelis – darželis „Sakalėlis“ sakalelis@balticum-tv.lt
11 Klaipėdos lopšelis – darželis „Versmė“ versme.klaipeda@gmail.com
12 Klaipėdos Litorinos mokykla sekretore@litorina.klaipeda.lm.lt
13 Klaipėdos rajono Dovilų pagrindinė mokykla dovilupm@gmail.com
14 Klaipėdos rajono pedagoginė psichologinė tarnyba klrppt@gmail.com
15 Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai“ lina@lietausvaikai.lt
16 Molėtų rajono švietimo pagalbos tarnyba info@sc.moletai.lt
17 Vilniaus Palaimintojo Teofiliaus Matulionio gimnazija alisauskiene.violeta@ptmg.lt
18 Panevėžio lopšelis-darželis „Pasaka“ ld@pasaka.panevezys.lm.lt
19 Panevėžio lopšelis-darželis „Rūta“ direktorius@ld-ruta.lt
20 Panevėžio lopšelis-darželis „Jūratė“ darjurate@gmail.com
21 Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinė mokykla rastine@karkos.panevezys.lm.lt
22 Panevėžio pedagoginė-psichologinė tarnyba panevezioppt@gmail.com
23 Plungės specialiojo ugdymo centras specmokykla@plunge.lt
24 Radviliškio rajono savivaldybės Švietimo ir sporto paslaugų centro Pedagoginė psichologinė tarnyba radviliskioppt@gmail.com
25 Raseinių Šaltinio progimnazija direktore@saltiniomokykla.lt
26 Šiaulių miesto pedagoginė psichologinė tarnyba janina.urnikiene@siauliai.lt
27 Šiaulių specialiojo ugdymo centras egle.jankauskiene@siauliusuc.lt
28 Ukmergės „Ryto“ specialioji mokykla rastine@rytas.ukmerge.lm.lt
29 Utenos Vyturių progimnazija vyturiupm@vyturiai.utena.lm.lt
30 Vaikų ligoninė VŠĮ Santaros klinikos filialas Vaiko raidos centras vaikuligonine@santa.lt
31  Varėnos švietimo centras svietimo.centras@varena.lt
32  Vilniaus „Žiburio“ pradinė mokykla rastine@ziburio.vilnius.lm.lt
33  Vilniaus ,,Atgajos“ specialioji mokykla rastine@atgajos.vilnius.lm.lt
34  Vilniaus lopšelis – darželis „Lazdynėlis“ rastine@lazdynelis.vilnius.lm.lt
35  Vilniaus lopšelis – darželis „Rūta“ rastine@ruta.vilnius.lm.lt
36  Vilniaus lopšelis – darželis „Žemyna“ rastine@zemyna.vilnius.lm.lt
37  Vilniaus  lopšelis – darželis „Aušrelė“ rastine@ausrele.vilnius.lm.lt
38  Vilniaus  lopšelis – darželis „Prie pasakų parko“ ana.zubrickiene@gmail.comt
39 Vilniaus  lopšelis – darželis „Mažylis“ rastine@mazylis.vilnius.lm.lt
40 Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai psichologe.jurgita@kudikiunamai.lt
41 Vilniaus Šeškinės pradinė mokykla rastine@seskinespradine.vilnius.lm.lt
42 Visagino švietimo pagalbos tarnyba info@vspt.lt

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras
Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius

Ateities g. 44, 06329 Vilnius

+370 677 58544, +370 5 2484100

info@srvks.lt, rastine@lasuc.lt

www.srvks.lt, www.lasuc.lt

G-BC3BY0ZY5