Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus specialistai parengė Individualaus pagalbos vaikui, kuriam diagnozuotas autizmas, plano formą. Pažymime, kad ji yra rekomendacinio pobūdžio, t. y. mokyklos gali šią pagalbos plano formą naudoti visą, ją keisti, papildyti ar sukurti savo.

Užduoties analizė – tai vizualinio pastoliavimo metodas, padedantis mokiniams, turintiems ĮRS, susidoroti su sunkumais, sisteminti informaciją, išskirti pagrindinius ugdymosi etapus, suprasti veiksmų, reikalingų užduočiai atlikti,seką ir stebėti savo paties mokymosi procesą.
Patarimai tėvams, kaip kalbėtis apie artėjančias menstruacijas su mergaitėmis, turinčiomis autizmo spektro sutrikimą
Patarimai organizuojant nuotolinį ugdymą vaikams, turintiems įvairiapusių raidos sutrikimų

Ši priemonė padės išsiaiškinti, ko verta tikėtis, ir parodys, kaip paversti savo klasę efektyvaus mokymosi erdve.
Vaiko, turinčio įvairiapusių raidos sutrikimų, profilio sudarymas ir pavyzdžiai
Struktūruotas, moksliniais tyrimais pagrįstas, duomenų rinkimo metodas, kurį pedagogai ir švietimo pagalbos specialistai taiko siekdami nustatyti netinkamo elgesio priežastis bei parengti elgesio intervencijos planą
Patarimai pedagogams. Bendradarbiavimas su tėvais ugdant įvairiapusių raidos sutrikimų turintį vaiką – ar siekiame to paties?
Patarimai pedagogams. Intensyvios emocijos ir emocinė perkrova. Kaip padėti vaikams, turintiems įvairiapusių raidos sutrikimų?
Patarimai pedagogams. Kaip parengti individualų pagalbos planą vaikams, turintiems įvairiapusių raidos sutrikimų
Patarimai pedagogams. Kaip vaikams pristatyti bendraklasį, turintį autizmo spektro sutrikimų
Patarimai pedagogams. Kaip ugdyti vaikų, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, lytiškumą
Patarimai pedagogams. Kaip vizualinės priemonės padeda mažinti vaikų, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, nepageidaujamo elgesio apraiškas
Patarimai pedagogams. Kaip vaiką, turintį įvairiapusių raidos sutrikimų, mokyti žaidimo įgūdžių ir socialinės sąveikos
Patarimai mokyklų bendruomenėms. Kaip atlikti funkcinį elgesio vertinimą
Patarimai mokyklų bendruomenėms. Kaip įgyvendinti pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijų sistemą klasės lygmeniu
Patarimai tėvams. Vaikų, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, pagrindinių įgūdžių ugdymas.
Patarimai tėvams. Kaip ugdyti vaikų, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, komunikacinius įgūdžius.
Patarimai tėvams. Kaip ugdyti vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, savarankiškumą namuose.
Patarimai tėvams. Kaip įvairiapusių raidos sutrikimų turintį vaiką įtraukti į sensorines veiklas namuose.

Lietuvos autizmo asociacijos Lietaus vaikai žurnalas

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras
Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius

Ateities g. 44, 06329 Vilnius

+370 677 58544, +370 5 2484100

info@srvks.lt, rastine@lasuc.lt

www.srvks.lt, www.lasuc.lt

G-BC3BY0ZY5