Klasės fizinių aplinkų, veiklų orgnizavimas, atsižvelgiant į pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijų sistemą

Efektyvios praktikos darbui su mokiniais, turinčiais įvairiapusių raidos sutrikimų

Skatinimo sistemos

PEPIS skatinimo sistema padeda atpažinti bei skatinti
mokinių tinkamą elgesį.

Tikimybių žemelapis. Pozityvaus elgesio strategija

Tai prevencinė priemonė, kurią galite pritaikyti, kai norite pakeisti nuspėjamą mokinio netinkamą elgesį.

Kaip nustatyti ribas klasėje

Rekomendacijos pedagogams kaip neperlenkti lazdos ir pasiekti, kad mokinys atliktų tai, kas būtina.

Pastiprinimai. Žetonų ekonomika

Rekomendacijos pedagogams kaip taikyti pastiprinimų sistemą mokiniams, turintiems įvairiapusių raidos sutikimų (ĮRS)

Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijos sistema (PEPIS) yra įrodymais pagrįsta trijų pakopų sistema skirta ugdymo įstaigos sistemos pokyčiams, turintiems įtakos mokinių pasiekimams. Pozityvaus elgesio palaikymo modelis skatina ugdymo įstaigas taikyti moksliniais tyrimais pagrįstus metodus, sprendžiant moksleivių elgesio problemas. Tinkamai įgyvendinta Pozityvaus elgesio palaikymo sistema padeda moksleiviams pasiekti geresnių socialinių ir akademinių rezultatų, mažina atskirtį bei didina mokyklos personalo efektyvumą. Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijos sistema akcentuoja išmatuojamus rezultatus, įrodymais pagrįstas praktikas, įgyvendinimo sistemas ir sprendimams priimti skirtus duomenis.

Daugiau informacijos apie Pozityvaus elgesio palaikymo sistemą galite rasti adresu: https://www.bild.org.uk/ ir https://www.pbis.org/

PEPIS – trečia pakopa

PEPIS – pirma pakopa

PEPIS – antra pakopa

Pagrindiniai PEPIS bruožai

PEPIS pagrįstumas

PEPIS sąvokų žodynas

III lygių prevencinis modelis

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras
Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius

Ateities g. 44, 06329 Vilnius

+370 677 58544, +370 5 2484100

info@srvks.lt, rastine@lasuc.lt

www.srvks.lt, www.lasuc.lt

G-BC3BY0ZY5