Entries by admin

Kviečiame į nuotolines viešąsias konsultacijas

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius kiekvieno mėnesio paskutinį penktadienį 14.00 – 15.30 val. organizuoja viešąsias nuotolines konsultacijas. Konsultacijų tikslas – teikti metodinę konsultacinę pagalbą ugdymo ir švietimo pagalbos dalyviams gerinant mokinių, turinčių autizmo spektro sutrikimų įtraukųjį ugdymą. Konsultacijos skirtos: mokytojams; švietimo pagalbos specialistams:  mokytojo padėjėjams; administracijų atstovams; tėvams. Viešosios […]

Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijų sistemos įgyvendinimo plėtra Lietuvoje

2023 m. balandžio 25–28 d. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius įgyvendino Baltijos–Amerikos laisvės fondo Dialogo programos projekto „Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijų sistemos įgyvendinimo plėtra Lietuvoje“ veiklas, kurios vyko Lietuvos Respublikos šveitimo, mokslo ir sporto ministerijoje, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre ir Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijų sistemą  […]

Baltijos–Amerikos laisvės fondo Dialogo programos projekto „Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijų sistemos įgyvendinimo plėtra Lietuvoje“ priemonių įgyvendimas

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius, įgyvendindamas Baltijos–Amerikos laisvės fondo Dialogo programos projekto „Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijų sistemos įgyvendinimo plėtra Lietuvoje“ priemones, 2023 m. balandžio 25–28 dienomis organizuoja šias veiklas: Balandžio 25 d. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje vyks diskusijos ir susitikimai su Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo […]

Įvyko A.spektro tinklo mokyklų metodinė diena

2022 m. lapkričio 9 d. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius, siekdamas skatinti ugdymo įstaigų, priklausančių A. spektro mokyklų tinklui, bendradarbiavimą bei keitimąsi gerąja patirtimi, organizavo nuotolinę metodinę dieną šių mokyklų bendruomenėms. Susitikimo metu Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Plungės, Kelmės ugdymo įstaigų pedagogų ir specialistų komandos dalinosi gerąja darbo patirtimi, ugdant […]

Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus teikiamos nemokamos paslaugos VAIKAMS IR PAAUGLIAMS, turintiems autizmo spektro sutrikimų, jų TĖVAMS ir PEDAGOGAMS

INDIVIDUALŪS ERGOTERAPIJOS UŽSIĖMIMAI (iki 10 užsiėmimų po 30 min. 2–16 m. vaikams ir paaugliams) atliekamas vaiko gebėjimų vertinimas (savarankiškumo įgūdžiai, smulkioji motorika, sensorika); organizuojami individualūs ergoterapijos užsiėmimai vaikui ar paaugliui; teikiamos konsultacijos ir individualios rekomendacijos šeimai; prireikus, teikiama konsultacija ugdymo įstaigai dėl rekomendacijų įgyvendinimo. INDIVIDUALŪS KINEZITERAPIJOS UŽSIĖMIMAI (iki 10 užsiėmimų po 30 min. 2–16 m. […]

KVIEČIAME REGISTRUOTIS Į ATVIRŲ DURŲ DIENOS UŽSIĖMIMUS

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius kviečia pedagogus ir tėvus, auginančius autistiškus vaikus, į atvirų durų dieną. Užsiėmimai vyks Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre, Ateities g. 44, Vilnius. Kviečiame registruotis į 1,5 val. trukmės susitikimus su Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus specialistais. Registracija būtina. Vietų skaičius ribotas.

Įvyko Pozityvaus elgesio ir intervencijų sistemos (PEPIS) mokyklų metodinė diena „Strategijos, remiančios Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijų sistemos įgyvendinimą. Mokyklų patirtis“

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius, vykdydamas Pozityvaus elgesio ir intervencijų sistemos (PEPIS) 2021–2022 m. veiklų planą, 2021 m. lapkričio 5 d. organizavo metodinę dieną „Strategijos, remiančios Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijų sistemos įgyvendinimą. Mokyklų patirtis“ PEPIS mokyklų komandoms. Renginyje dalyvavo penkios PEPIS mokyklų komandos, kurios pristatė savo veiklas, diegiant […]

Kviečiame stebėti viešųjų konsultacijų ciklą, skirtą švietimo bendruomenei, tėvams ir visiems besidomintiems autizmo tema

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius, įgyvendindamas 2020 m. gruodžio 10  d.  įsakymo Nr. V-2875/V1946/A1-1254 „Dėl pagalbos asmenims, kuriems diagnozuotas įvairiapusis raidos sutrikimas, 2021 – 2024 metų veiksmų plano“ priemonę vykdyti informacines kampanijas, skirtas draugiškam požiūriui į įvairiapusį raidos sutrikimą formuoti, visuomenės tolerancijai ugdyti, neigiamiems stereotipams apie įvairiapusį raidos sutrikimą […]

Įvyko nuotoliniai mokymai A. spektro mokyklų tinklo ugdymo įstaigoms ir pedagoginių psichologinių bei švietimo pagalbos tarnybų specialistams

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius, įgyvendindamas Pagalbos vaikams, kuriems diagnozuotas autizmas ar kitas raidos sutrikimas 2021 –2024 metų veiksmų planą bei siekdamas suteikti kokybišką metodinę ir konsultacinę pagalbą A. spektro įstaigų tinklo bendruomenėms bei pedagoginių psichologinių tarnybų bei švietimo pagalbos tarnybų specialistams, 2021 m. rugsėjo 20, 23-24 dienomis organizavimo […]

A. spektro mokyklų tinklo ikimokyklinių ugdymo įstaigų pedagogų metodinis susitikimas

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius, siekdamas efektyvaus A. spektro mokyklų tinklo veiklų vykdymo 2021 m. gegužės 27 d. organizavo tinklo ikimokyklinio ugdymo įstaigų nuotolinį metodinį susitikimą. Susitikimo metu Vilniaus, Klaipėdos, Panevėžio ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų ir specialistų komandos dalinosi gerąją darbo patirtimi, ugdant autizmo spektro sutrikimų turinčius vaikus, užtikrinant […]

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras
Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius

Ateities g. 44, 06329 Vilnius

+370 677 58544, +370 5 2484100

info@srvks.lt, rastine@lasuc.lt

www.srvks.lt, www.lasuc.lt

G-BC3BY0ZY5