INDIVIDUALŪS ERGOTERAPIJOS UŽSIĖMIMAI

(iki 10 užsiėmimų po 30 min. 2–16 m. vaikams ir paaugliams)

 • atliekamas vaiko gebėjimų vertinimas (savarankiškumo įgūdžiai, smulkioji motorika, sensorika);
 • organizuojami individualūs ergoterapijos užsiėmimai vaikui ar paaugliui;
 • teikiamos konsultacijos ir individualios rekomendacijos šeimai;
 • prireikus, teikiama konsultacija ugdymo įstaigai dėl rekomendacijų įgyvendinimo.

INDIVIDUALŪS JUDESIO KOREKCIJOS UŽSIĖMIMAI

(iki 10 užsiėmimų po 30 min. 2–16 m. vaikams ir paaugliams)

 • atliekamas vaiko gebėjimų vertinimas (pusiausvyros ir koordinacijos reakcijos, motorinio planavimo funkcija, mobilumas);
 • organizuojami individualūs judesio korekcijos užsiėmimai vaikui ar paaugliui;
 • teikiamos konsultacijos ir individualios rekomendacijos šeimai;
 • prireikus, teikiama konsultacija ugdymo įstaigai dėl rekomendacijų įgyvendinimo.

INDIVIDUALŪS SKAITYMO UŽSIĖMIMAI

(iki 10 užsiėmimų po 45 min. 1–4 kl. ir 5–6 kl. vaikams)

 • atliekamas vaiko gebėjimų ir įgūdžių vertinimas (foneminė klausa, garsinė analizė ir sintezė, skaitymo technika, teksto suvokimas);
 • organizuojami individualūs skaitymo užsiėmimai vaikui;
 • teikiamos konsultacijos ir individualios rekomendacijos šeimai;
 • prireikus konsultuojama mokinio lankoma mokykla dėl rekomendacijų įgyvendinimo.

SOCIALINIO MĄSTYMO MOKYMO GRUPĖ

(iki 10 užsiėmimų po 60 min. pradinių klasių mokiniams, turintiems vidutinius ar aukštesnius nei vidutiniai kalbos gebėjimus)

 • organizuojami grupiniai socialinių įgūdžių užsiėmimai vaikams, vadovaujantis socialinio mąstymo ugdymo programa „Mes – mąstytojai“;
 • teikiamos konsultacijos ir individualios rekomendacijos šeimai;
 • prireikus konsultuojama mokinio lankoma ikimokyklinė ugdymo įstaiga dėl rekomendacijų.

SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ MOKYMO UŽSIĖMIMAI

(10 užsiėmimų po 35 min. 3-4 metų ir 10 užsiėmimų po 45 min. 5-7 metų vaikams)

 • organizuojami grupiniai socialinių įgūdžių užsiėmimai vaikams, vadovaujantis ugdymo programa „Tiesioginis vaikų socialinio elgesio mokymas“ (St. Freeman, T. Paparella, G. Begum, K. Hayashida);
 • teikiamos konsultacijos ir individualios rekomendacijos šeimai;
 • prireikus konsultuojama mokinio lankoma ikimokyklinė ugdymo įstaiga dėl rekomendacijų įgyvendinimo.

SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO GRUPĖ

(10  užsiėmimų po 60 min. 13–16 metų jaunuoliams)

 • organizuojami grupiniai socialinių įgūdžių ugdymo užsiėmimai jaunuoliams, kurių metu mokomasi pristatyti save ir išklausyti kitą, išreikšti ir pagrįsti savo nuomonę, atpažinti ir įvardyti savo ir kito žmogaus ribas, suprasti bendravimo taisykles skirtingame socialiniame kontekste, suprasti savo ir kitų jausmus ir emocijas, stiprinti pasitikėjimą savimi;  aiškinamasi kas yra sveiki ir žalingi santykiai, kaip juos atpažinti.

SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO GRUPĖ

(10 užsiėmimų po 60 min. 9–12  metų paaugliams)

 • organizuojami grupiniai socialinių įgūdžių ugdymo užsiėmimai paaugliams, kurių metu mokomasi pristatyti save, išklausyti kitą,  išreikšti ir pagrįsti savo nuomonę, suprasti savo ir kitų jausmus, pažinti save, savo stipriąsias puses, stiprinti pasitikėjimą savimi.

DĖMESIO SUTELKIMO GRUPĖ

(10 užsiėmimų po 35 min. 4–5 metų amžiaus vaikams)

 • organizuojami užsiėmimai, kurių metu vaikai ne tik atranda džiaugsmą ir smagumą veikloje, bet ir ugdo dėmesio sutelkimo įgūdžius, siekdami užmegzti ryšį su aplinkiniais, suprasti veiklos tikslus ir lavinti bendravimo su kitais gebėjimus. Suaugusiojo vadovaujamos veiklos skatina ne tik struktūruotą mokymąsi, bet ir moko, skatina vaikus komunikuoti komentuojant veiklas.

SVARBU!

Prieš užsiėmimus būtina pateikti dokumentus iš pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos ir/ar sveikatos priežiūros įstaigos.

Atvykę į užsiėmimus privalote:

 • pasimatuoti temperatūrą, dezinfekuoti rankas;
 • registruotis pas įstaigos budėtoją, nurodant savo vardą, pavardę, telefono numerį, atvykimo laiką (kiekvieną kartą atėjus);
 • laukti prie pagrindinio įėjimo, kol specialistas Jus pasitiks;
 • nusirengti rūbinėje (I aukšte);
 • laikytis nustatyto užsiėmimų tvarkaraščio, t. y. į užsiėmimą atvykti 10 min. iki užsiėmimo pradžios, NEVĖLUOTI;
 • susirgus vaikui ar negalint atvykti į užsiėmimus dėl kitų priežasčių, prašome informuoti telefonu +370 677 58544 arba el. paštu info@srvks.lt;
 • neatvykus į užsiėmimą, užsiėmimas NEPERKELIAMAS, išskyrus tuos atvejus, kai pateikiama gydytojo pažyma apie ligą;
 • į užsiėmimus atvykstantys iš kitų Lietuvos miestų turi galimybę gauti apgyvendinimo paslaugas už papildomą mokestį Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro bendrabutyje. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis telefonu +370 659 93701;
 • užsiėmimuose gali dalyvauti savanoriai, studentai ar kiti asmenys mokymosi tikslais.

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras
Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius

Ateities g. 44, 06329 Vilnius

+370 677 58544, +370 5 2484100

info@srvks.lt, rastine@lasuc.lt

www.srvks.lt, www.lasuc.lt

G-BC3BY0ZY5