SAVIPAGALBOS GRUPĖS TĖVAMS, AUGINANTIEMS AUTIZMO SPEKTRO SUTRIKIMŲ TURINČIUS VAIKUS (nuotolinės ir kontaktinės)

  • ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvams, norintiems dalintis savo patirtimi ir išgyvenimais, gauti emocinę paramą bei palaikymą (iki 10 susitikimų, trukmė – iki 1,5 val.);
  •  mokyklinio amžiaus vaikų tėvams, norintiems dalintis savo patirtimi ir išgyvenimais, gauti emocinę paramą bei palaikymą (iki 10 susitikimų, trukmė – iki 1,5 val.).

PSICHOEDUKACINĖS GRUPĖS TĖVAMS, AUGINANTIEMS AUTIZMO SPEKTRO SUTRIKIMŲ TURINČIUS VAIKUS (nuotolinės arba kontaktinės)

  • ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvams, norintiems dalintis savo patirtimi ir išgyvenimais, gauti emocinę paramą bei palaikymą (iki 10 susitikimų, trukmė – iki 1,5 val.);
  •  mokyklinio amžiaus vaikų tėvams, norintiems dalintis savo patirtimi ir išgyvenimais, gauti emocinę paramą bei palaikymą (iki 10 susitikimų, trukmė – iki 1,5 val.).

INDIVIDUALIOS PSICHOLOGO KONSULTACIJOS TĖVAMS, AUGINANTIEMS AUTIZMO SPEKTRO SUTRIKIMŲ TURINČIUS VAIKUS (nuotolinės ir kontaktinės)

  • organizuojama iki 10 individualių susitikimų pagal tėvų poreikius.

ŠVIETIMO IR KITOS PAGALBOS SPECIALISTŲ KONSULTACIJOS TĖVAMS, AUGINANTIEMS VAIKUS, TURINČIUS AUTIZMO SPEKTRO SUTRIKIMĄ (kontaktinės arba nuotolinės)

  • švietimo (psichologai, specialieji pedagogai, socialiniai pedagogai, logopedai) ir kitos pagalbos (ergoterapeutai) specialistai konsultuoja tėvus vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimą, kalbos ir komunikacijos, pažintinių gebėjimų, socialinių įgūdžių ugdymo, sensorinių sistemų lavinimo klausimais.

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras
Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius

Ateities g. 44, 06329 Vilnius

+370 677 58544, +370 5 2484100

info@srvks.lt, rastine@lasuc.lt

www.srvks.lt, www.lasuc.lt

G-BC3BY0ZY5