APIE MUS

Teikiame nemokamas konsultacijas, metodines rekomendacijas, organizuojame kvalifikacijos tobulinimo renginius, savipagalbos grupes

Misija

Didinti įvairiapusių raidos sutrikimų turinčių vaikų ugdymosi veiksmingumą, teikiant metodinę, konsultacinę ir  švietimo pagalbą, pedagogams, švietimo pagalbos specialistams, tėvams.

Vizija

Siekti kokybiškų paslaugų šeimai, kuri augina įvairiapusius raidos sutrikimus turintį vaiką; suteikti ugdymo įstaigoms, švietimo pagalbos specialistams naudingos informacijos apie autizmą, plėsti paslaugas, padėsiančias vaikams, turintiems autizmo spektro sutrikimų, sėkmingai integruotis į bendrojo ugdymo mokyklas

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras
Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius

Ateities g. 44, 06329 Vilnius

+370 677 58544, +370 5 2484100

info@srvks.lt, rastine@lasuc.lt

www.srvks.lt, www.lasuc.lt

G-BC3BY0ZY5