Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius, įgyvendindamas „Pagalbos asmenims, kuriems diagnozuotas įvairiapusis raidos sutrikimas, 2021–2024 metų veiksmų plano“ priemonę diegti Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijos sistemą švietimo įstaigose, sėkmingai plėtoja Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijų sistemos (toliau – PEPIS) mokyklų tinklo veiklą. Šiuo metu PEPIS mokyklų tinklui priklauso ir sistemos I pakopą įgyvendina 8 Lietuvos mokyklos (https://srvks.lt/apie-mus/pepis-pozityvi-mokykla/). 

Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius (toliau – SRVKS), siekdamas supažindinti mokytojus, švietimo pagalbos specialistus su  PEPIS bruožais, prevenciniais metodais ir moksliškai pagrįstomis strategijomis; sudaryti sąlygas mokytojams, švietimo pagalbos specialistams praktiškai pritaikyti įgytas žinias, t. y. įgyvendinti pasirinktas PEPIS strategijas, 2023 m. spalio-gruodžio mėn. organizuoja 56 akademinių valandų trukmės mokymus „Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijų sistemos I pakopos įgyvendinimas mokykloje“ mokyklų komandoms. 

Mokymų tikslas – užtikrinti sklandų ir nuoseklų Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijų sistemos įgyvendinimą Lietuvoje, inicijuojant perėjimą nuo reaktyvaus reagavimo į nepageidaujamą mokinių elgesį prie prevencinių veiklų taikymo, siekiant nepageidaujamo elgesio išvengti. 

Pirmasis mokymų modulis „Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijų sistema ugdymo įstaigoje“ įvyko 2023 m. spalio 12 d. Mokymų metu gausiai susirinkusiems pedagogams, švietimo pagalbos specialistams SRVKS vedėja Gintarė Šatė pristatė Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijų sistemos įgyvendinimo sąlygas, požymius, bruožus. SRVKS specialioji pedagogė Renata Greimaitė aptarė daugiapakopiškumo principų švietime reikšmę. SRVKS logopedė Loreta Grikainienė kalbėjo apie mokyklos bendruomenės susitarimus. 

Pirmajame mokymų modulyje dalyvavo 47 pedagogai ir švietimo pagalbos specialistai iš visos Lietuvos. 

Antrasis programos modulis vyks nuotoliniu būdu 2023 m. spalio 23 – 24 dienomis. 

Nuotraukų galerija:

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras
Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius

Ateities g. 44, 06329 Vilnius

+370 677 58544, +370 5 2484100

info@srvks.lt, rastine@lasuc.lt

www.srvks.lt, www.lasuc.lt

G-BC3BY0ZY5