Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius, įgyvendindamas Baltijos–Amerikos laisvės fondo Dialogo programos projekto „Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijų sistemos įgyvendinimo plėtra Lietuvoje“ priemones, 2023 m. balandžio 25–28 dienomis organizuoja šias veiklas:

  • Balandžio 25 d. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje vyks diskusijos ir susitikimai su Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus, Nacionalinės švietimo agentūros, Lietuvos įtraukties švietime centro atstovais bei kitais suinteresuotais asmenimis, besidominčiais darbo su vaikų netinkamu elgesiu praktikomis, aukštųjų mokyklų, rengiančių būsimus mokytojus ir švietimo pagalbos specialistus, atstovais, apie Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijų sistemą kaip universalų įrankį, apjungiantį ugdymo įstaigoje esančias prevencines programas, šiai sistemai reikalingus resursus ir galimus pokyčius įstatyminėje bazėje, siekiant Lietuvos švietimo sistemoje pereiti nuo reaktyvaus prie proaktyvaus darbo su mokinių elgesiu. Susitikimų metu bus diskutuojama apie Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijų sistemos įgyvendinimą Lietuvoje –  kaip padėti būsimiems mokytojams, specialistams įgyti praktinių įgūdžių elgesio iššūkiams spręsti, taikant moksliškai pagrįstas praktikas ir kokią įtaką pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijų sistemos įtraukimas į mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų rengimo programas gali daryti tolesnei pedagoginei veiklai. Diskusijose dalyvaus  dr. Terrance M. Scott (JAV), Mokyklų mokymo ir elgesio tyrimų centro (angl. Center for Instructional and Behavioral Research in Schools) direktorius, Luisvilio universiteto (JAV) profesorius, mokslininkas, kurio mokslinė veikla ne kartą įvertinta įvairiais apdovanojimais, tarp jų ir Nacionalinės lyderystės ordinu. Daugelio dr. T. M. Scott mokslinių tyrimų objektas – mokytojų elgesys mokykloje ir jo įtaka mokinių pasiekimams.  
  • Balandžio 26 d. vyks II TARPTAUTINĖ POZITYVAUS ELGESIO PALAIKYMO IR INTERVENCIJŲ SISTEMOS KONFERENCIJA. Konferenciją bus galima stebėti nuotoliniu būdu: https://youtu.be/pVyZltVcr9Q. Pagrindinis konferencijos pranešėjas – dr. Terrance M. Scott (JAV).
  • Balandžio 26 d. vyks mokymai Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijų sistemą įgyvendinančių mokyklų komandoms – „Suaugusieji, kaip impulsas mokinių elgesio sėkmei: veiksmingos mokymo praktikos visose daugiapakopės paramos sistemos lygmenyse“.
  • Balandžio 27-28 dienomis Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius specialistai kartu su dr. Terrance M. Scott vyks į mokyklas, kurios įgyvendina Pozityvaus elgesio ir intervencijų sistemos priemones.

Šios veiklos įgyvendinamos gavus Baltijos–Amerikos laisvės fondo (BAFF) finansavimą. Daugiau informacijos apie BAFF stipendijas ir lektorių paramą – www.balticamericanfreedomfoundation.org.

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras
Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius

Ateities g. 44, 06329 Vilnius

+370 677 58544, +370 5 2484100

info@srvks.lt, rastine@lasuc.lt

www.srvks.lt, www.lasuc.lt

G-BC3BY0ZY5