Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius, įgyvendindamas Pagalbos asmenims, kuriems diagnozuotas įvairiapusis raidos sutrikimas, 2021–2024 metų veiksmų plano priemonę diegti Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijos sistemą švietimo įstaigose, sėkmingai plėtoja Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijų sistemos (toliau – PEPIS) mokyklų tinklo veiklą.

Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius, siekdamas plėsti PEPIS mokyklų tinklą ir supažindinti kuo daugiau mokytojų, švietimo pagalbos specialistų, administracijos atstovų su PEPPIS bruožais, prevenciniais metodais bei moksliškai pagrįstomis strategijomis ir sudaryti sąlygas mokytojams, švietimo pagalbos specialistams praktiškai pritaikyti įgytas žinias, 2023 m. spalio-gruodžio mėn. organizavo 56 akademinių valandų trukmės mokymus „Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijų sistemos I pakopos įgyvendinimas mokykloje“mokyklų komandoms. Mokymai, kuriuos sudarė septyni moduliai, vyko kontaktiniu ir nuotoliniu būdu. Du mėnesius  intensyviai vykusiuose renginiuose aktyviai dalyvavo visos į pirmą modulį atvykusios 27 mokyklų komandos.

Mokymų dalyviai susipažino su PEPIS įgyvendinimo tikslingumu ugdymo įstaigoje, duomenų rinkimo svarba. Buvo pristatytos ir aptartos PEPIS klasės valdymo praktikos: taisyklės, aplinka, ryšio kūrimas, tinkamo elgesio įvardijimo strategijos, tvarka ir rutina, mokinių įsitraukimo strategijos, skatinimo sistemos. Akcentuota bendradarbiavimo svarba pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijų sistemos kontekste ir dar daug kitų temų.

Įvertinus tai, kad visuose moduliuose dalyvavo tas pats dalyvių skaičius ir atlikus programos vertinimą, galima teigti, jog vis dalyviai labai gerai įvertino programos lektorius, pristatymų turinį ir informacijos, dalijamosios medžiagos kokybę. Taip pat anketose dalyviai akcentavo itin šiltą ir jaukų bendravimą, naujų kontaktų užmezgimo galimybę ir gerai praleistą laiką su kolegomis.

Pažymėjimus gavo aktyviai dalyvavę ir namų darbus atlikę dalyviai, iš viso 53 mokytojai ir švietimo pagalbos specialistai iš Alytaus, Druskininkų, Elektrėnų, Kauno, Kelmės, Kėdainių, Panevėžio rajono, Prienų, Raseinių, Šiaulių, Ukmergės, Vilkaviškio, Vilniaus miesto savivaldybių.

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras
Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius

Ateities g. 44, 06329 Vilnius

+370 677 58544, +370 5 2484100

info@srvks.lt, rastine@lasuc.lt

www.srvks.lt, www.lasuc.lt

G-BC3BY0ZY5