Metodinės rekomendacijos

Tikimybių žemelapis. Pozityvaus elgesio strategija

Tai prevencinė priemonė, kurią galite pritaikyti, kai norite pakeisti nuspėjamą mokinio netinkamą elgesį.

Kaip nustatyti ribas klasėje

Rekomendacijos pedagogams kaip neperlenkti lazdos ir pasiekti, kad mokinys atliktų tai, kas būtina.

Pasiruošimas darbui su vaikais, turinčiais autizmo spektro sutrikimų

Leidinyje skaitykite, kaip pasiruošti darbui su vaikais, turinčiais autizmo spektro sutrikimą

Individualus pagalbos planas vaikui, kuriam diagnozuotas autizmas

Ugdymo organizavimo rekomendacijos

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. V-1367 „Dėl ugdymo organizavimo rekomendacijų mokiniams, kuriems diagnozuotas autizmas, patvirtinimo“, kiekvienam mokiniui, kuriam diagnozuotas autizmas, turi būti parengtas Individualus pagalbos vaikui planas.

Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus specialistai parengė Individualaus pagalbos vaikui, kuriam diagnozuotas autizmas, plano formą. Pažymime, kad ji yra rekomendacinio pobūdžio, t. y. mokyklos gali šią pagalbos plano formą naudoti visą, ją keisti, papildyti ar sukurti savo. Svarbu, kad Individualiame pagalbos plane būtų paliesti visi rekomendacijose išvardinti aspektai.

Individualus pagalbos planas vaikui, kuriam diagnozuotas autizmas

Individualaus pagalbos plano vaikui, kuriam diagnozuotas autizmas, rengimo rekomendacijos

Elgesio intervencijos planas

Vizualinės mokymo priemonės

Pavyzdžiai veiklos struktūravimui

Aiški struktūra, rutina, turinčiam autizmą vaikui padės išvengti neapibrėžtumo, netikėtumų, kurie neretai paprastai kelia stresą. Tvarkaraštis, dienotvarkė, struktūruotos vaizdinės užduotys padės vaikui geriau suvokti, ką jam reikės atlikti ir ko jis gali tikėtis dienos ar pamokos bėgyje.

Socialinė istorija

Socialinė istorija padės suprasti vaikui socialines situacijas, kuriose vaikas patiria sunkumų, kelia nerimą ir stresą. Socialinė istorija leis vaikui išmokti kitaip reaguoti, suprasti kito ir savo jausmus, išmokti naujo, pageidautino elgesio.

Socialinė istorija „Apie mokyklą“ skirta mokyklinio amžiaus vaikams paaiškinti, kaip vyks ugdymas(sis) nuotoliniu būdu.

Socialinė istorija „Apie karantiną“ skirta paaiškinti vaikams, kaip elgtis karantino metu.

Socialinė istorija „Apie nerimą“ ir instrukcijos kaip įveikti stresą, skirta supažindinti vaikus su galimomis nusiraminimo strategijomis.

Vaizdo medžiaga ugdantiems vaikus, turinčius autizmo spektro sutrikimų

Į ką atkreipti dėmesį ugdant vaikus su autizmu nuotoliniu būdu?

6 Pozityvaus elgesio palaikymo sistemos principai, organizuojant vaikų, turinčių autizmą, nuotolinį ugdymą

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras
Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius

Ateities g. 44, 06329 Vilnius

+370 677 58544, +370 5 2484100

info@srvks.lt, rastine@lasuc.lt

www.srvks.lt, www.lasuc.lt

G-BC3BY0ZY5