NAUDINGA MEDŽIAGA APIE KITOKIUS VAIKUS KLASĖS VALANDĖLĖMS, TĖVŲ SUSIRINKIMAMS IR KITIEMS RENGINIAMS FILMUKAI

Socialinė reklama „Skirtingi, bet drauge!“ skirta skatinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų įtrauktį į Lietuvos švietimo sistemą.

Edukacinis filmukas apie vaikų, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, sensorinių pojūčių ypatumus. Filmukas anglų kalba.

Edukacinis filmukas skirtas supažindinti visuomėnę su autizmo spektro sutrikimais. Filmukas išverstas į lietuvių kalbą.

Edukacinis filmukas skirtas supažindinti visuomėnę su autizmo spektro sutrikimais. Filmukas išverstas į lietuvių kalbą (subtitrai).

KONFERENCIJA ,,AUTIZMAS LIETUVOJE: IŠŠŪKIAI IR SPRENDIMAI”

Pasaulinės autizmo supratimo dienos proga, Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai“ sukurtas video filmas apie šeimų, auginančių vaikus su autizmo spektro sutrikimu, kasdienius iššūkius ir juos lydinčius jausmus. Daugiau informacijos: www.lietausvaikai.lt

KONSULTACIJŲ CIKLAI APIE AUTIZMO SPEKTRO SUTRIKIMŲ SPECIFIKĄ

Ugdymo plėtotės centras, kartu su Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija pristato konsultacijų ciklą „Ką žinome apie autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų ugdymą?“. Puslapyje dalinamasi net 9 vaizdo konsultacijomis, kuriose pateikiama informacija leidžia geriau suprasti vaikų poreikius ir būtinus taikyti ugdymo organizavimo principus.

LEIDINIAI IR REKOMENDACIJOS

Metodinis leidinys mokyklos bendruomenei apie pagarbą kitoniškumui. Leidinyje pristatoma, kaip kalbėti su vaikais apie žmonių skirtumus, pagarbą vienas kitam.

Informacija apie bendrųjų ugdymo programų pritaikymą ir individualizavimą. Pateikiami programų pavyzdžiai.

Metodinė priemonė socialiniams pedagogams

Asociacijos „Lietaus vaikai“ leidžiamas žurnalas.  1 numeris.

Asociacijos „Lietaus vaikai“ leidžiamas žurnalas. 2 numeris.

Asociacijos „Lietaus vaikai“ leidžiamas žurnalas. 3 numeris.

Asociacijos „Lietaus vaikai“ leidžiamas žurnalas. 4 numeris.

Asociacijos „Lietaus vaikai“ leidžiamas žurnalas. 5 numeris

Asociacijos „Lietaus vaikai“ leidžiamas žurnalas. 6 numeris

Asociacijos „Lietaus vaikai“ leidžiamas žurnalas. 7 numeris

Asociacijos „Lietaus vaikai“ leidžiamas žurnalas. 8 numeris

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras
Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius

Ateities g. 44, 06329 Vilnius

+370 677 58544, +370 5 2484100

info@srvks.lt, rastine@lasuc.lt

www.srvks.lt, www.lasuc.lt

G-BC3BY0ZY5