NAUDINGA MEDŽIAGA APIE KITOKIUS VAIKUS KLASĖS VALANDĖLĖMS, TĖVŲ SUSIRINKIMAMS IR KITIEMS RENGINIAMS FILMUKAI

Socialinė reklama „Skirtingi, bet drauge!“ skirta skatinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų įtrauktį į Lietuvos švietimo sistemą.

Edukacinis filmukas apie vaikų, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, sensorinių pojūčių ypatumus. Filmukas anglų kalba.

Edukacinis filmukas skirtas supažindinti visuomėnę su autizmo spektro sutrikimais. Filmukas išverstas į lietuvių kalbą.

Edukacinis filmukas skirtas supažindinti visuomėnę su autizmo spektro sutrikimais. Filmukas išverstas į lietuvių kalbą (subtitrai).

KONFERENCIJA ,,AUTIZMAS LIETUVOJE: IŠŠŪKIAI IR SPRENDIMAI”

Pasaulinės autizmo supratimo dienos proga, Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai“ sukurtas video filmas apie šeimų, auginančių vaikus su autizmo spektro sutrikimu, kasdienius iššūkius ir juos lydinčius jausmus. Daugiau informacijos: www.lietausvaikai.lt

KONSULTACIJŲ CIKLAI APIE AUTIZMO SPEKTRO SUTRIKIMŲ SPECIFIKĄ

Ugdymo plėtotės centras, kartu su Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija pristato konsultacijų ciklą „Ką žinome apie autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų ugdymą?“. Puslapyje dalinamasi net 9 vaizdo konsultacijomis, kuriose pateikiama informacija leidžia geriau suprasti vaikų poreikius ir būtinus taikyti ugdymo organizavimo principus.

LEIDINIAI IR REKOMENDACIJOS

Metodinis leidinys mokyklos bendruomenei apie pagarbą kitoniškumui. Leidinyje pristatoma, kaip kalbėti su vaikais apie žmonių skirtumus, pagarbą vienas kitam.

Informacija apie bendrųjų ugdymo programų pritaikymą ir individualizavimą. Pateikiami programų pavyzdžiai.

Metodinė priemonė socialiniams pedagogams

FACEBOOK GRUPĖS:


Specialiųjų pedagogų ir logopedų namučiai
Autistas. Viskas apie autizmą
Ikimokyklinuko ir pradinuko pasaulis
Pradinių klasių mokytojai
Auklėtoja auklėtojai
Ikimokyklinis ir lopšelinukų ugdymas
IT pamokos pradinėse klasėse
Darželio auklėtojų klubas
Specialiojo pedagogo užrašai
Priešmokyklinis ir pradinis ugdymas
Mokytojai ir jų bičiuliai
Lietaus vaikai mokosi ir žaidžia
Mokymosi priemonės
ABA Abėcėlė–ABA terapija
Autismus Arbeitsmaterial
Rainy Days
Lietuvių kalba – spec. pedagogika/logopedija
Activities for kids
Kidscraft

Asociacijos „Lietaus vaikai“ leidžiamas žurnalas.  1 numeris.

Asociacijos „Lietaus vaikai“ leidžiamas žurnalas. 2 numeris.

Asociacijos „Lietaus vaikai“ leidžiamas žurnalas. 3 numeris.

Asociacijos „Lietaus vaikai“ leidžiamas žurnalas. 4 numeris.

Asociacijos ,,Lietaus vaikai“ leidžiamas žurnalas. 5 numeris

Click here to add your own text

Click here to add your own text

Click here to add your own text

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras
Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius

Ateities g. 44, 06329 Vilnius

+370 677 58544, +370 5 2484100

info@srvks.lt, rastine@lasuc.lt

www.srvks.lt, www.lasuc.lt