Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ministro 2019 m. balandžio 25 d. įsakymo Nr. V-499/V-487,A-225 „Dėl pagalbos vaikams, kuriems diagnozuotas autizmas ar kitas raidos sutrikimas, 2019–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo” priemones ir vykdydamas autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų įtraukties į bendrosios paskirties ugdymo įstaigas veiklas, 2020 m. vasario – kovo mėn. organizavo mokyklų, pageidaujančių diegti Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijos sistemą ugdymo įstaigoje, atranką.

Norą dalyvauti atrankoje pareiškė 34 ugdymo įstaigos – iš jų atrinktos 6 ugdymo įstaigos iš visos Lietuvos, kurios atitiko atrankos kriterijus (vaikų, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų skaičius ugdymo įstaigoje; švietimo pagalbos specialistų skaičius ugdymo įstaigoje; ugdymo įstaigos patirtis, dirbant įvairiapusių raidos sutrikimų turinčiais vaikais; motyvacija bei noras keisti ugdymo įstaigos bendruomenės vertybines nuostatas į vaikus, turinčius įvairiapusių ar kitų raidos sutrikimų turinčius vaikus). Atrinktų ugdymo įstaigų komandos rudenį bus kviečiamos į mokymus.

Trumpai apie Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijos sistemą:

Pozityvaus elgesio  palaikymo ir intervencijos sistema (PEPIS) yra įrodymais pagrįsta trijų pakopų sistema skirta ugdymo įstaigos sistemos pokyčiams, turintiems įtakos mokinių pasiekimams. Pozityvaus elgesio palaikymo modelis skatina ugdymo įstaigas taikyti moksliniais tyrimais pagrįstus metodus, sprendžiant moksleivių elgesio problemas. Tinkamai įgyvendinta Pozityvaus elgesio palaikymo sistema padeda moksleiviams pasiekti geresnių socialinių ir akademinių rezultatų, mažina atskirtį bei didina mokyklos personalo efektyvumą.

Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijos sistema akcentuoja išmatuojamus rezultatus, įrodymais pagrįstas praktikas, įgyvendinimo sistemas ir sprendimams priimti skirtus duomenis.

Daugiau informacijos apie Pozityvaus elgesio palaikymo sistemą galite rasti adresu: https://www.bild.org.uk/ ir https://www.pbis.org/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Parašykite komentarą

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras
Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius

Ateities g. 44, 06329 Vilnius

+370 677 58544, +370 5 2484100

info@srvks.lt, rastine@lasuc.lt

www.srvks.lt, www.lasuc.lt

G-BC3BY0ZY5