Metodinės rekomendacijos

Patarimai pedagogams. Bendradarbiavimas su tėvais ugdant įvairiapusių raidos sutrikimų turintį vaiką – ar siekiame to paties?

Patarimai pedagogams. Intensyvios emocijos ir emocinė perkrova. Kaip padėti vaikams, turintiems įvairiapusių raidos sutrikimų?

Patarimai pedagogams. Kaip parengti individualų pagalbos planą vaikams, turintiems įvairiapusių raidos sutrikimų

Patarimai pedagogams. Kaip vaikams pristatyti bendraklasį, turintį autizmo spektro sutrikimų

Patarimai pedagogams. Kaip ugdyti vaikų, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, lytiškumą

Patarimai pedagogams. Kaip vizualinės priemonės padeda mažinti vaikų, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, nepageidaujamo elgesio apraiškas

Patarimai pedagogams. Kaip vaiką, turintį įvairiapusių raidos sutrikimų, mokyti žaidimo įgūdžių ir socialinės sąveikos

Patarimai mokyklų bendruomenėms. Kaip atlikti funkcinį elgesio vertinimą

Patarimai mokyklų bendruomenėms. Kaip įgyvendinti pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijų sistemą klasės lygmeniu

Patarimai tėvams. Vaikų, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, pagrindinių įgūdžių ugdymas.

Patarimai tėvams. Kaip ugdyti vaikų, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, komunikacinius įgūdžius.

Patarimai tėvams. Kaip ugdyti vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, savarankiškumą namuose.

Patarimai tėvams. Kaip įvairiapusių raidos sutrikimų turintį vaiką įtraukti į sensorines veiklas namuose.

Skatinimo sistemos

PEPIS skatinimo sistema padeda atpažinti bei skatinti
mokinių tinkamą elgesį.

Tikimybių žemelapis. Pozityvaus elgesio strategija

Tai prevencinė priemonė, kurią galite pritaikyti, kai norite pakeisti nuspėjamą mokinio netinkamą elgesį.

Kaip nustatyti ribas klasėje

Rekomendacijos pedagogams kaip neperlenkti lazdos ir pasiekti, kad mokinys atliktų tai, kas būtina.

Pasiruošimas darbui su vaikais, turinčiais autizmo spektro sutrikimų

Leidinyje skaitykite, kaip pasiruošti darbui su vaikais, turinčiais autizmo spektro sutrikimą

Individualus pagalbos planas vaikui, kuriam diagnozuotas autizmas

Ugdymo organizavimo rekomendacijos

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. V-1367 „Dėl ugdymo organizavimo rekomendacijų mokiniams, kuriems diagnozuotas autizmas, patvirtinimo“, kiekvienam mokiniui, kuriam diagnozuotas autizmas, turi būti parengtas Individualus pagalbos vaikui planas.

Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus specialistai parengė Individualaus pagalbos vaikui, kuriam diagnozuotas autizmas, plano formą. Pažymime, kad ji yra rekomendacinio pobūdžio, t. y. mokyklos gali šią pagalbos plano formą naudoti visą, ją keisti, papildyti ar sukurti savo. Svarbu, kad Individualiame pagalbos plane būtų paliesti visi rekomendacijose išvardinti aspektai.

Individualus pagalbos planas vaikui, kuriam diagnozuotas autizmas

Individualaus pagalbos plano vaikui, kuriam diagnozuotas autizmas, rengimo rekomendacijos

Elgesio intervencijos planas

Sensorinių iššūkių kontrolinis sąrašas

Vizualinės mokymo priemonės

Pavyzdžiai veiklos struktūravimui

Aiški struktūra, rutina, turinčiam autizmą vaikui padės išvengti neapibrėžtumo, netikėtumų, kurie neretai paprastai kelia stresą. Tvarkaraštis, dienotvarkė, struktūruotos vaizdinės užduotys padės vaikui geriau suvokti, ką jam reikės atlikti ir ko jis gali tikėtis dienos ar pamokos bėgyje.

Socialinė istorija

Socialinė istorija padės suprasti vaikui socialines situacijas, kuriose vaikas patiria sunkumų, kelia nerimą ir stresą. Socialinė istorija leis vaikui išmokti kitaip reaguoti, suprasti kito ir savo jausmus, išmokti naujo, pageidautino elgesio.

Socialinė istorija „Apie mokyklą“ skirta mokyklinio amžiaus vaikams paaiškinti, kaip vyks ugdymas(sis) nuotoliniu būdu.

Socialinė istorija „Apie karantiną“ skirta paaiškinti vaikams, kaip elgtis karantino metu.

Socialinė istorija „Apie nerimą“ ir instrukcijos kaip įveikti stresą, skirta supažindinti vaikus su galimomis nusiraminimo strategijomis.

Vaizdo medžiaga ugdantiems vaikus, turinčius autizmo spektro sutrikimų

Į ką atkreipti dėmesį ugdant vaikus su autizmu nuotoliniu būdu?

6 Pozityvaus elgesio palaikymo sistemos principai, organizuojant vaikų, turinčių autizmą, nuotolinį ugdymą

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras
Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius

Ateities g. 44, 06329 Vilnius

+370 677 58544, +370 5 2484100

info@srvks.lt, rastine@lasuc.lt

www.srvks.lt, www.lasuc.lt

G-BC3BY0ZY5