INDIVIDUALŪS ERGOTERAPIJOS UŽSIĖMIMAI (iki 10 užsiėmimų po 30 min. 2–16 m. vaikams ir paaugliams)

 • atliekamas vaiko gebėjimų vertinimas (savarankiškumo įgūdžiai, smulkioji motorika, sensorika);
 • organizuojami individualūs ergoterapijos užsiėmimai vaikui ar paaugliui;
 • teikiamos konsultacijos ir individualios rekomendacijos šeimai;
 • prireikus, teikiama konsultacija ugdymo įstaigai dėl rekomendacijų įgyvendinimo.

INDIVIDUALŪS KINEZITERAPIJOS UŽSIĖMIMAI (iki 10 užsiėmimų po 30 min. 2–16 m. vaikams ir paaugliams)

 • atliekamas vaiko gebėjimų vertinimas (pusiausvyros ir koordinacijos reakcijos, motorinio planavimo funkcija, mobilumas);
 • organizuojami individualūs kineziterapijos užsiėmimai vaikui ar paaugliui;
 • teikiamos konsultacijos ir individualios rekomendacijos šeimai;
 • prireikus, teikiama konsultacija ugdymo įstaigai dėl rekomendacijų įgyvendinimo.

INDIVIDUALŪS SKAITYMO UŽSIĖMIMAI (iki 10 užsiėmimų po 50 min. 1–4 kl. ir 5–6 kl. vaikams)

 • atliekamas vaiko gebėjimų ir įgūdžių vertinimas (foneminė klausa, garsinė analizė ir sintezė, skaitymo technika, teksto suvokimas);
 • organizuojami individualūs skaitymo užsiėmimai vaikui;
 • teikiamos konsultacijos ir individualios rekomendacijos šeimai;
 • prireikus konsultuojama mokinio lankoma mokykla dėl rekomendacijų įgyvendinimo.

SOCIALINIO MĄSTYMO MOKYMO GRUPĖ (iki 12 užsiėmimų po 45 min. 6–8 metų vaikams, turintiems vidutinius ar aukštesnius nei vidutiniai kalbos gebėjimus)

 • organizuojami grupiniai socialinių įgūdžių užsiėmimai vaikams, vadovaujantis socialinio mąstymo ugdymo programa „Mes – mąstytojai“;
 • teikiamos konsultacijos ir individualios rekomendacijos šeimai;
 • prireikus konsultuojama mokinio lankoma ikimokyklinė ugdymo įstaiga dėl rekomendacijų.

SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ MOKYMO UŽSIĖMIMAI (iki 12 užsiėmimų po 45 min. 2–6 metų vaikams)

 • organizuojami grupiniai socialinių įgūdžių užsiėmimai vaikams, vadovaujantis ugdymo programa „Tiesioginis vaikų socialinio elgesio mokymas“ (St. Freeman, T. Paparella, G. Begum, K. Hayashida);
 • teikiamos konsultacijos ir individualios rekomendacijos šeimai;
 • prireikus konsultuojama mokinio lankoma ikimokyklinė ugdymo įstaiga dėl rekomendacijų įgyvendinimo.

SAVIPAGALBOS GRUPĖS TĖVAMS, AUGINANTIEMS AUTIZMO SPEKTRO SUTRIKIMŲ TURINČIUS VAIKUS (nuotolinės ir kontaktinės)

 • organizuojamos savipagalbos grupės ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvams, norintiems dalintis savo patirtimi ir išgyvenimais, gauti emocinę paramą bei palaikymą (iki 10 susitikimų, trukmė – iki 1,5 val.);
 • organizuojamos savipagalbos grupės mokyklinio amžiaus vaikų tėvams, norintiems dalintis savo patirtimi ir išgyvenimais, gauti emocinę paramą bei palaikymą (iki 10 susitikimų, trukmė – iki 1,5 val.).

PSICHOEDUKACINĖS GRUPĖS TĖVAMS, AUGINANTIEMS AUTIZMO SPEKTRO SUTRIKIMŲ TURINČIUS VAIKUS (nuotolinės arba kontaktinės)

 • organizuojami 10 susitikimų, kurių metu konsultuojami visų amžiaus grupių autistiškų vaikų tėvai, kurie nori gauti žinių, kaip keisti savo ir vaiko elgesį bei dalintis patirtimi.
 • Susitikimo trukmė – iki 2 val.

INDIVIDUALIOS PSICHOLOGO KONSULTACIJOS TĖVAMS, AUGINANTIEMS AUTIZMO SPEKTRO SUTRIKIMŲ TURINČIUS VAIKUS (nuotolinės ir kontaktinės)

 • organizuojama iki 10 individualių susitikimų pagal tėvų poreikius.

SVARBU!

Prieš užsiėmimus būtina pateikti dokumentus iš pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos ir/ar sveikatos priežiūros įstaigos.

Atvykę į užsiėmimus privalote:

 • pasimatuoti temperatūrą, dezinfekuoti rankas;
 • registruotis pas įstaigos budėtoją, nurodant savo vardą, pavardę, telefono numerį, atvykimo laiką (kiekvieną kartą atėjus);
 • laukti prie pagrindinio įėjimo, kol specialistas Jus pasitiks;
 • nusirengti rūbinėje (I aukšte);
 • laikytis nustatyto užsiėmimų tvarkaraščio, t. y. į užsiėmimą atvykti 10 min. iki užsiėmimo pradžios, NEVĖLUOTI;
 • susirgus vaikui ar negalint atvykti į užsiėmimus dėl kitų priežasčių, prašome informuoti telefonu 8677 58544 arba el. paštu info@srvks.lt;
 • neatvykus į užsiėmimą, užsiėmimas NEPERKELIAMAS, išskyrus tuos atvejus, kai pateikiama gydytojo pažyma apie ligą;
 • į užsiėmimus atvykstantys iš kitų Lietuvos miestų turi galimybę gauti apgyvendinimo paslaugas už papildomą mokestį Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro bendrabutyje. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis telefonu 8 659 93701;
 • užsiėmimuose gali dalyvauti savanoriai, studentai ar kiti asmenys mokymosi tikslais.
SVARBU!

Prieš užsiėmimus būtina pateikti dokumentus iš pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos ir/ar sveikatos priežiūros įstaigos.

Atvykę į užsiėmimus privalote:

 • pasimatuoti temperatūrą, dezinfekuoti rankas;
 • registruotis pas įstaigos budėtoją, nurodant savo vardą, pavardę, telefono numerį, atvykimo laiką (kiekvieną kartą atėjus);
 • laukti prie pagrindinio įėjimo, kol specialistas Jus pasitiks;
 • nusirengti rūbinėje (I aukšte);
 • laikytis nustatyto užsiėmimų tvarkaraščio, t. y. į užsiėmimą atvykti 10 min. iki užsiėmimo pradžios, NEVĖLUOTI;
 • susirgus vaikui ar negalint atvykti į užsiėmimus dėl kitų priežasčių, prašome informuoti telefonu 8677 58544 arba el. paštu info@srvks.lt;
 • neatvykus į užsiėmimą, užsiėmimas NEPERKELIAMAS, išskyrus tuos atvejus, kai pateikiama gydytojo pažyma apie ligą;
 • į užsiėmimus atvykstantys iš kitų Lietuvos miestų turi galimybę gauti apgyvendinimo paslaugas už papildomą mokestį Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro bendrabutyje. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis telefonu 8 659 93701;
 • užsiėmimuose gali dalyvauti savanoriai, studentai ar kiti asmenys mokymosi tikslais.

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras
Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius

Ateities g. 44, 06329 Vilnius

+370 677 58544, +370 5 2484100

info@srvks.lt, rastine@lasuc.lt

www.srvks.lt, www.lasuc.lt

G-BC3BY0ZY5