Warning: Creating default object from empty value in /home/srkslt/domains/srvks.lt/public_html/wp-content/themes/enfold/config-templatebuilder/avia-shortcodes/slideshow_layerslider/slideshow_layerslider.php on line 28
Metodinė-praktinė konferencija „Ugdymo įstaigų, sėkmingai įgyvendinančių įtraukiojo ugdymo principus, pozityviosios patirties sklaida“ - SRVKS

2019 m. spalio 28 d. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriuje vyko metodinė-praktinė konferencija „Ugdymo įstaigų, sėkmingai įgyvendinančių įtraukiojo ugdymo principus, pozityviosios patirties sklaida“.

Renginyje dalyvavo apie 250 dalyvių iš visos Lietuvos.

Konferencijos metu dalyviai dalijosi savo gerąja patirtimi žodinių ir stendinių pranešimų bei filmų formatu, pristatė parengtas metodines ir mokymo priemones, kurias naudoja dirbant su vaikais, turinčiais įvairiapusių raidos sutrikimų.

Žodiniai pranešimai

 • Autizmo srities aktualijos. Viktorija Juozapavičienė, Birmingamo universitetas (D. Britanija)
 • Asmeninė kelionė vaiko su ASS linkRenata Greimaitė, LASUC Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius
 • Kas padeda vaikui su ASS augti? Igno istorija. Daiva Mickuvienė, Kauno lopšelis-darželis „Aviliukas“
 • Kaip padėti patiems silpniausiems? Jolanta Augonienė, Vilniaus Lazdynų mokykla
 • Geroji patirtis per praktikąAurika Matutienė, Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centras
 • Smagiosios edukacijos kūrimo galimybės: e-mokymosi priemonė „Pupa“ ASS turintiems vaikams. Asta Lapėnienė, Valdas Urbonavičius, Kauno Prano Daunio ugdymo centras
 • Specialiosios pedagoginės pagalbos efektyvumo didinimas panaudojant išmaniąsias bitutes BeeBot ir BlueBotSolveiga Puišienė, Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių įtraukimas į neformaliojo švietimo būreliusSolveiga Puišienė, Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija
 • Autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikų muzikinis ugdymas Plungės specialiojo ugdymo centre. Jurgita Arlauskienė, Plungės specialiojo ugdymo centras

Filmai

 • Įtraukusis ugdymas – raktas į vaiko sėkmę. Aušra Gudžiūnienė, Beata Vaičekauskienė, Raseinių Šaltinio progimnazija
 • Kartu mes galime daugiau. Jolita Vilčinskaitė-Druskienė, Virginija Sauliūtė-Darvydė, Vilniaus lopšelis-darželis „Kodėlčiukas“
 • Darbas su elgesio ir emocijų sutrikimų turinčiais vaikais. Asta Milbutienė, Edita Rinkevičė, Kauno Šančių lopšelis-darželis
 • Inovatyvios ugdymo(si) erdvės, dirbant su autizmo spektro sutrikimą turinčiais vaikais. Aida Ratkienė, Dilmantė Ratkevičienė, Gintarė Paškauskaitė, Panevėžio lopšelis-darželis „Pasaka“
 • Projekto „Pasivaikščiojimai su specialistais“ pristatymasNatalja Bulotienė, Druskininkų lopšelis-darželis „Žibutė“

Stendiniai pranešimai

 • Aš esu aktyvus, kaip ir tu! Dovilė Globienė, Ramūnė Skėrienė (Klaipėdos lopšelis-darželis „Sakalėlis“)
 • Autizmui draugiška aplinka. Edukacinių erdvių pritaikymas autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų sensomotorinei disfunkcijai lavinti. Violeta Lacitienė, Aušra Lukšienė, Daiva Sasnauskienė (Kauno Prano Daunio ugdymo centras)
 • Draugaujame kartu visi – ir maži, ir dideli! Rūta Bagočienė (Klaipėdos lopšelis-darželis „Sakalėlis“)
 • Kauno Prano Daunio ugdymo centro mokinių tėvų įsitraukimas į bendruomenės veiklas ir pagalba kuriant kokybiškesnes ugdymo(si) aplinkas. Aušra Jancevičienė, Guoda Razumaitė (Kauno Prano Daunio ugdymo centras)
 • Laiminga vaikystė – ugdyk kitaip! Ir nuotraukų filmukas. Vita Daugintė (Klaipėdos lopšelis-darželis „Sakalėlis“)
 • Mokyklos erdvių panaudojimas edukacijai. Milda Pijoraitienė (Kauno specialioji mokykla)
 • Neformaliojo vaikų švietimo praktika Kauno Prano Daunio ugdymo centre. Aktyvus dalyvavimas ir prasminga saviraiška. Grita Strankauskienė (Kauno Prano Daunio ugdymo centras)
 • Taikomasis fizinis aktyvumas – būdas ASS vaikams siekti sveikatos stiprinimo ir socializacijos tikslų. Evelina Gladkauskaitė, Lina Pūžaitė (Kauno Prano Daunio ugdymo centras)

Mokymo priemonių paroda

 • Apsirenk, nusirenk. Meilutė Bagdonienė (Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis „Eglutė“)
 • Edukaciniai kilimėliai BeeBoot bitutėmis. Solveiga Puišienė (Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija)
 • Emocijų kibirėliai: Kaip tu jautiesi? Dalia Skuodienė (Neringos gimnazija, Kretingalės pagrindinė mokykla)
 • Emocinio intelekto lavinimo priemonė „Pasakyk, ką jauti“. Inga Baškauskaitė-Boronova (Vilniaus lopšelis-darželis „Gluosnis“)
 • E-mokymosi priemonė „Pupa“. Asta Lapėnienė, Raimonda Juknevičienė, Valdas Urbonavičius, Vaiva Alijauskienė (Kauno Prano Daunio ugdymo centras)
 • Grupuok, įvardyk, apibendrink. Jūratė Audronė Virkutienė (Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro Integracijos ir konsultavimo poskyris)
 • Individualus komunikacijos žodynas. Renata Virgutienė (Kauno specialioji mokykla)
 • Kalbos ugdymo kortelės. Daiva Burdziliauskienė (Vilkaviškio lopšelis-darželis „Pasaka“)
 • Karpomasis raidynas. Renata Virgutienė (Kauno specialioji mokykla)
 • Kompiuterinė priemonė „Paklausyk ir parodyk. Jei gali – pakartok“. Audronė Neniškytė (Mažeikių „Jievaro“ pagrindinė mokykla, Mažeikių raj. PPT)
 • Laiko ratas. Sigita Mačiulienė (Kauno specialioji mokykla)
 • Loginių stalo, judžiųjų žaidimų priemonės. Vaizdinė pagalba mokantis. Daiva Šidlauskienė (Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija)
 • Matematikos užduočių knyga. Violeta Janulevičiūtė (Vilniaus lopšelis-darželis „Prie pasakų parko“)
 • Metų laikai. Milda Pijoraitienė (Kauno specialioji mokykla)
 • Metų laikai. Violeta Janulevičiūtė (Vilniaus lopšelis-darželis „Prie pasakų parko“)
 • Mokomės palaikyti dialogą. Ineta Gutauskė (Vilniaus sav. Grigiškių „Šviesos“ gimnazija)
 • Noriu skaityti. Edita Ruckienė (Jonavos Justino Vareikio progimnazija)
 • Pradedu kalbėti sakiniais (I, II). Ramūnė Raudonienė (Trakų lopšelis-darželis „Obelėlė“)
 • Sakinių sudarymas: Kas? Ką veikia? Ką? Irena Launikaitienė (Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras)
 • Skaičiavimo lentelė. Ineta Gutauskė (Vilniaus sav. Grigiškių „Šviesos“ gimnazija)
 • Skaičiuoju spalvotas žuvytes. Elė Potašovienė (Trakų lopšelis-darželis „Obelėlė“)
 • Skaičiuoju, segu, atrandu. Elė Potašovienė (Trakų lopšelis-darželis „Obelėlė“)
 • Spalvos ir geometrinės figūros. Audronė Ilčiukienė (Kauno specialioji mokykla)
 • Spalvos. Audronė Ilčiukienė (Kauno specialioji mokykla)
 • Vaisiai, daržovės, uogos. Sigita Mačiulienė (Kauno specialioji mokykla)

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras
Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius

Ateities g. 44, 06329 Vilnius

+370 677 58544, +370 5 2484100

info@srvks.lt, rastine@lasuc.lt

www.srvks.lt, www.lasuc.lt