Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius, vykdydamas Pozityvaus elgesio ir intervencijų sistemos (PEPIS) 2021–2022 m. veiklų planą, 2021 m. lapkričio 5 d. organizavo metodinę dieną „Strategijos, remiančios Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijų sistemos įgyvendinimą. Mokyklų patirtis“ PEPIS mokyklų komandoms. Renginyje dalyvavo penkios PEPIS mokyklų komandos, kurios pristatė savo veiklas, diegiant PEPIS principus bei komponentus, dalinosi įžvalgomis, kurie PEPIS elementai atstovaujamose mokyklose jau egzistuoja ir kuriuos būtina diegti arba plėtoti, akcentavo kaip svarbu  kurti pozityvaus, turiningo, įkvepiančio ir veiksmingo mokymosi bei darbo aplinką, visos ugdymo įstaigos mastu. Renginio lektoriai – Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius specialistai, taip pat akcentavo į ką atkreipti dėmesį organizuojant ugdymo procesą autistiškiems vaikams pagal PEPIS principus, pristatė ir aptarė ryšio kūrimo su mokiniais strategijas bei jų įgyvendinimo būdus. Pagrindinis metodinės dienos tikslas – pasidalinti patirtimi, diegiant PEPIS principus ir strategijas.

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras
Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius

Ateities g. 44, 06329 Vilnius

+370 677 58544, +370 5 2484100

info@srvks.lt, rastine@lasuc.lt

www.srvks.lt, www.lasuc.lt

G-BC3BY0ZY5