Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ministro 2019 m. balandžio 25 d. įsakymo Nr. V-499/V-487, A-225 „Dėl pagalbos vaikams, kuriems diagnozuotas autizmas ar kitas raidos sutrikimas, 2019–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo” priemones ir vykdydamas autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų įtraukties į bendrosios paskirties ugdymo įstaigas veiklas, 2020 m. rugpjūčio – rugsėjo mėn. organizavo nuotolinius mokymus mokykloms (6), kurios buvo atrinktos diegti Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijos sistemą (PEPIS) savo ugdymo įstaigoje.

Siekiant sklandžiai pradėti pasiruošimo darbus minėtai sistemai diegti 2020 m. rugpjūčio 26 d. atrinktų ugdymo įstaigų komandoms buvo organizuoti nuotoliniai mokymai „Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijos sistema. Pagrindiniai principai ir jų taikymas pradinėse klasėse“.

Mokymų metu specialioji pedagogė, PBS Europe tinklo valdybos narė Renata Greimaitė pristatė Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijos sistemos (PEPIS) pagrindinius tikslus ir principus bei diegimo galimybes pradinėse klasėse, tolimesnes bendradarbiavimo formas ir veiklas, atsakė į dalyvių klausimus. Mokymuose dalyvavo 70 pedagogų.

2020 m. rugsėjo 7 d. mokyklų  komandos  buvo dar  kartą  pakviestos  į nuotolinius mokymus ,,Pozityvaus elgesio palaikymo sistemos įgyvendinimas ugdymo  įstaigos  mastu. Pirmieji  žingsniai“, kuriuos vedė Amsterdamo universiteto lektorė profesorė, PBS Europe tinklo prezidentė Sui Lin Goei (https://fontys.nl/Over-Fontys/Fontys-Opleidingscentrum-Speciale-Onderwijszorg/PBS-Europe-Network/Board.htm).  Mokymų metu profesorė akcentavo sisteminį požiūrį į Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijos sistemos diegimą mokyklose, Taip pat lektorė pabrėžė, jog Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijos sistema(PEPIS) siekiama mokyti, stiprinti, akcentuoti ir daryti įtaką pozityviems individualiems asmens pokyčiams visose su juo susijusiose aplinkose; skatinti ugdymo proceso dalyvių (mokinio, jo tėvų, bendraklasių, mokytojų, specialistų ir kt.) asmeninį tobulėjimą, keičiant veiklos stilių ir kokybę bei suteikiant galimybę mėgautis pokyčiais.

Mokymuose dalyvavo 55 pedagogai.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Parašykite komentarą

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras
Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius

Ateities g. 44, 06329 Vilnius

+370 677 58544, +370 5 2484100

info@srvks.lt, rastine@lasuc.lt

www.srvks.lt, www.lasuc.lt

G-BC3BY0ZY5