Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius, įgyvendindamas Pagalbos vaikams, kuriems diagnozuotas autizmas ar kitas raidos sutrikimas 2021 –2024 metų veiksmų planą bei siekdamas suteikti kokybišką metodinę ir konsultacinę pagalbą A. spektro įstaigų tinklo bendruomenėms bei pedagoginių psichologinių tarnybų bei švietimo pagalbos tarnybų specialistams, 2021 m. rugsėjo 20, 23-24 dienomis organizavimo nuotolinius mokymus ,,Individualus pagalbos ir elgesio intervencijos planas. Elgesio ir akademinė pagalba vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių“.

Mokymų metu pedagogai ir specialistai buvo supažindinti kaip žingsnis po žingsnio sudaryti individualų pagalbos planą, prieš tai sudarant individualų pagalbos, ir parengiant elgesio intervencijos planus. Ypač akcentuotas funkcinis elgesio vertinimas – kuriuo apibūdinama visuma procesų, skirtų išsiaiškinti probleminį elgesį padedančius numatyti ir jį palaikyti įvykius.

Mokymuose dalyvavo 164 A. spektro mokyklų tinklo pedagogai ir 93 pedagoginių psichologinių bei švietimo pagalbos tarnybų specialistai.

Mokymus vedė bei patirtimi dalinosi sertifikuoti elgesio specialistai iš Varšuvos – dr. Monika Suchowierska-Stephany ir  Paul W. Stephany.

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras
Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius

Ateities g. 44, 06329 Vilnius

+370 677 58544, +370 5 2484100

info@srvks.lt, rastine@lasuc.lt

www.srvks.lt, www.lasuc.lt

G-BC3BY0ZY5