Vilniaus miesto pedagoginė – psicHologinė tarnyba (vaiko ugdymosi problemų klausimais) A. Vivulskio g. 2a Tel. 8 5 265 0908, 8 5 265 0912 rastine@ppt.vilnius.lm.lt http://www.vilniausppt.lt
Vilniaus universiteto Traumų psichologijos tyrimų grupė (patyrusius sukrečiančius išgyvenimus) Universiteto g. 9/1 Tel. 8 675 62696 psichotraumatologija@fsf.vu.lt http://www.psichotraumatologija.fsf.vu.lt
Socialinės paramos centras Kauno g. 3/26 Tel. 8 5 213 3663 info@spcentras.lt http://www.spcentras.lt
Psichikos sveikatos klinika Pylimo g. 3, 131 kab., Vilnius Tel. 8 5  252 7218 https://bit.ly/2EN1aMX
Krizių įveikimo centras Antakalnio g. 97., Vilnius Tel. 8 640 51 555 www.krizesiveikimas.lt
Valstybinis psichikos sveikatos centras www.vpsc.lt
Asociacijos „Artimiems“ Savitarpio pagalbos grupė http://artimiems.lt laukiam@artimiems.lt
Asociacija „Kitoks vaikas“ Tel. 8 630 33888 www.kitoksvaikas.lt
Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ Odminių g. 12, Vilnius Tel. 8 655 02242 www.vilnius.caritas.lt info@vilnius.caritas.lt
Savižudybių prevencija „Tu Esi“ https://tuesi.lt/noriu-bendrauti/

Pagalba telefonu ir internetu

„Vaikų linija“ Tel. 116 111 www.vaikulinija.lt
„Jaunimo linija“ Tel. 8 800 28888 www.jaunimolinija.lt
„Linija Doverija“ paaugliams ir jaunimui (parama teikiama rusų kalba) Tel. 8 800 77277
„Vilties linija“  suaugusiems Tel. 116 123 http://viltieslinija.lt/ viltes.linija@gmail.com
„Pagalbos linija moterims“ Tel. 8 800 66366 pagalba@moteriai.lt
„Tu ne vienas“ pagalbos linija http://tunevienas.lt/

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras
Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius

Ateities g. 44, 06329 Vilnius

+370 677 58544, +370 5 2484100

info@srvks.lt, rastine@lasuc.lt

www.srvks.lt, www.lasuc.lt