Rekomendacijų leidinys „Pasiruošimas ugdyti vaiką, turintį autizmo spektro sutrikimų”

Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius pristato naujai išverstą rekomendacijų leidinį „Pasiruošimas ugdyti vaiką, turintį autizmo spektro sutrikimų”. Leidinys padės atsakyti į dažniausiai pedagogams kylančius klausimus – klasės pritaikymas, struktūros taikymas dienos rutinoje ir kt. Leidinyje gausu praktinių patarimų kurie padės sekmingiau organizuoti vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, ugdymą.

Funkcinio elgesio vertinimo gairės

Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus specialistai parengė Funkcinio elgesio vertinimo gaires. FUNKCINIS ELGESIO VERTINIMAS – tai struktūruotas, moksliniais tyrimais pagrįstas, duomenų rinkimo metodas, kurį pedagogai ir švietimo pagalbos specialistai taiko siekdami nustatyti netinkamo elgesio priežastis bei parengti elgesio intervencijos planą.

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras
Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius

Ateities g. 44, 06329 Vilnius

+370 677 58544, +370 5 2484100

info@srvks.lt, rastine@lasuc.lt

www.srvks.lt, www.lasuc.lt

G-BC3BY0ZY5