Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ministro 2019 m. balandžio 25 d. įsakymo Nr. V-499/V-487, A-225 „Dėl pagalbos vaikams, kuriems diagnozuotas autizmas ar kitas raidos sutrikimas, 2019–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo” priemones ir vykdydamas autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų įtraukties į bendrosios paskirties ugdymo įstaigas veiklas, 2020 m. rugpjūčio – rugsėjo mėn. organizavo nuotolinius mokymus mokykloms (6), kurios buvo atrinktos diegti Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijos sistemą (PEPIS) savo ugdymo įstaigoje.

Siekiant sklandžiai pradėti pasiruošimo darbus minėtai sistemai diegti 2020 m. rugpjūčio 26 d. atrinktų ugdymo įstaigų komandoms buvo organizuoti nuotoliniai mokymai „Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijos sistema. Pagrindiniai principai ir jų taikymas pradinėse klasėse“.

Mokymų metu specialioji pedagogė, PBS Europe tinklo valdybos narė Renata Greimaitė pristatė Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijos sistemos (PEPIS) pagrindinius tikslus ir principus bei diegimo galimybes pradinėse klasėse, tolimesnes bendradarbiavimo formas ir veiklas, atsakė į dalyvių klausimus. Mokymuose dalyvavo 70 pedagogų.

2020 m. rugsėjo 7 d. mokyklų  komandos  buvo dar  kartą  pakviestos  į nuotolinius mokymus ,,Pozityvaus elgesio palaikymo sistemos įgyvendinimas ugdymo  įstaigos  mastu. Pirmieji  žingsniai“, kuriuos vedė Amsterdamo universiteto lektorė profesorė, PBS Europe tinklo prezidentė Sui Lin Goei (https://fontys.nl/Over-Fontys/Fontys-Opleidingscentrum-Speciale-Onderwijszorg/PBS-Europe-Network/Board.htm).  Mokymų metu profesorė akcentavo sisteminį požiūrį į Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijos sistemos diegimą mokyklose, Taip pat lektorė pabrėžė, jog Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijos sistema(PEPIS) siekiama mokyti, stiprinti, akcentuoti ir daryti įtaką pozityviems individualiems asmens pokyčiams visose su juo susijusiose aplinkose; skatinti ugdymo proceso dalyvių (mokinio, jo tėvų, bendraklasių, mokytojų, specialistų ir kt.) asmeninį tobulėjimą, keičiant veiklos stilių ir kokybę bei suteikiant galimybę mėgautis pokyčiais.

Mokymuose dalyvavo 55 pedagogai.

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ministro 2019 m. balandžio 25 d. įsakymo Nr. V-499/V-487,A-225 „Dėl pagalbos vaikams, kuriems diagnozuotas autizmas ar kitas raidos sutrikimas, 2019–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo” priemones ir vykdydamas autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų įtraukties į bendrosios paskirties ugdymo įstaigas veiklas, 2020 m. vasario – kovo mėn. organizavo mokyklų, pageidaujančių diegti Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijos sistemą ugdymo įstaigoje, atranką.

Norą dalyvauti atrankoje pareiškė 34 ugdymo įstaigos – iš jų atrinktos 6 ugdymo įstaigos iš visos Lietuvos, kurios atitiko atrankos kriterijus (vaikų, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų skaičius ugdymo įstaigoje; švietimo pagalbos specialistų skaičius ugdymo įstaigoje; ugdymo įstaigos patirtis, dirbant įvairiapusių raidos sutrikimų turinčiais vaikais; motyvacija bei noras keisti ugdymo įstaigos bendruomenės vertybines nuostatas į vaikus, turinčius įvairiapusių ar kitų raidos sutrikimų turinčius vaikus). Atrinktų ugdymo įstaigų komandos rudenį bus kviečiamos į mokymus.

Trumpai apie Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijos sistemą:

Pozityvaus elgesio  palaikymo ir intervencijos sistema (PEPIS) yra įrodymais pagrįsta trijų pakopų sistema skirta ugdymo įstaigos sistemos pokyčiams, turintiems įtakos mokinių pasiekimams. Pozityvaus elgesio palaikymo modelis skatina ugdymo įstaigas taikyti moksliniais tyrimais pagrįstus metodus, sprendžiant moksleivių elgesio problemas. Tinkamai įgyvendinta Pozityvaus elgesio palaikymo sistema padeda moksleiviams pasiekti geresnių socialinių ir akademinių rezultatų, mažina atskirtį bei didina mokyklos personalo efektyvumą.

Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijos sistema akcentuoja išmatuojamus rezultatus, įrodymais pagrįstas praktikas, įgyvendinimo sistemas ir sprendimams priimti skirtus duomenis.

Daugiau informacijos apie Pozityvaus elgesio palaikymo sistemą galite rasti adresu: https://www.bild.org.uk/ ir https://www.pbis.org/

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius (toliau – Skyrius), siekdamas padėti sklandžiau organizuoti ir vykdyti ugdymo procesą, dirbant su įvairiapusių raidos sutrikimų turinčiais vaikais (toliau – ĮRS), 2020 m. gegužės  19 – 22  ir gegužės 26 – 29 dienomis organizavo nuotolinių mokymų ciklą „Vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, ugdymo ypatumai“ pedagogams ir švietimo pagalbos specialistams.

Paskaitas skaitė ir į pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų klausimas atsakinėjo Sutrikusios raidos skyriaus specialistai – logopedė Loreta Grikainienė, socialinės pedagogės Austė Černiauskienė Ir Milda Kryžanauskienė, ergoterapeutas Evaldas Melceris, specialioji pedagogė Renata Greimaitė.

Mokymų ciklą sudarė keturios paskaitos:

  • „Elgesio, bendravimo, kalbos, pažinimo procesų, sensorinės integracijos ypatumai, būdingi vaikams, turintiems autizmo spektro sutrikimų“;
  •  „Struktūruoto ugdymo svarba ir ypatumai, ugdant vaikus, turinčius autizmo spektro sutrikimų“;
  • „Sensorinių pojūčių lavinimo poveikis ir tinkamų sensorinių priemonių parinkimas vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, elgesio keitimui“;
  •  „Efektyvios pozityvaus elgesio praktikos ir jų taikymas“.

Jų metu specialistai pristatė ir aptarė bruožus, būdingus ĮRS turintiems vaikams, pagalbines priemones netinkamo elgesio valdymui bei struktūros ir rutinos svarbą – pristatyti vaizdinių dienotvarkių ir veiklos struktūravimo pavyzdžiai. Specialistai patarė kaip naudoti socialines istorijas netinkamo elgesio apraiškų mažinimui, akcentavo aplinkos pritaikymo bei sensorinių priemonių naudojimo svarbą. Specialioji pedagogė Renata Greimaitė pristatė Pozityvaus elgesio palaikymo sistemą ir funkcinį elgesio vertinimą bei kaip jį taikyti klasėje – akcentavo kaip svarbu identifikuoti ir apibrėžti netinkamą bei įvardinti tinkamą elgesį ir kokį svarbų vaidmenį ugdymo procese atlieka mokytojo padėjėjas. Paskaitų metu specialistai pristatė Skyriaus ir Skyriaus partnerių išleistus metodinius leidinius, aktualius dirbant su ĮRS turinčiais vaikais.

Paskaitų ciklas sulaukė didžiulio susidomėjimo – dviejuose ciklo srautuose dalyvavo virš 600 pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų.  

Primename, kad dėl kylančių klausimų ar konsultacijų galite kreiptis el. paštu info@srvks.lt arba telefonu 8 677 58544. Taip pat kviečiame susipažinti su aktualia informacija Skyriaus tinklapyje https://srvks.lt/nuotolinis-ugdymas/ bei sekti naujienas Facebook paskyroje.

Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius (toliau – Skyrius), siekdamas padėti sklandžiau organizuoti ir vykdyti ugdymo procesą, dirbant su įvairiapusių raidos sutrikimų turinčiais vaikais (toliau – ĮRS), 2020 m. balandžio 14 – 17 ir balandžio 21 – 24 dienomis organizavo nuotolinių mokymų ciklą „Vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, ugdymo ypatumai“ mokytojų padėjėjams.

Paskaitas skaitė ir į gausius mokytojų padėjėjų klausimas atsakinėjo Sutrikusios raidos skyriaus specialistai – logopedė Loreta Grikainienė, socialinė pedagogė Austė Černiauskienė, ergoterapeutas Evaldas Melceris, specialioji pedagogė Renata Greimaitė.

Mokymų ciklą sudarė keturios paskaitos:

  • „Elgesio, bendravimo, kalbos, pažinimo procesų, sensorinės integracijos ypatumai, būdingi vaikams, turintiems autizmo spektro sutrikimų“;
  •  „Struktūruoto ugdymo svarba ir ypatumai, ugdant vaikus, turinčius autizmo spektro sutrikimų“;
  • „Sensorinių pojūčių lavinimo poveikis ir tinkamų sensorinių priemonių parinkimas vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, elgesio keitimui“;
  •  „Į pagalbą mokytojo padėjėjui: efektyvios pozityvaus elgesio praktikos ir jų taikymas“.

Jų metu specialistai pristatė ir aptarė bruožus, būdingus ĮRS turintiems vaikams, pagalbines priemones netinkamo elgesio valdymui bei struktūros ir rutinos svarbą – pristatyti vaizdinių dienotvarkių ir veiklos struktūravimo pavyzdžiai. Specialistai patarė kaip naudoti socialines istorijas netinkamo elgesio apraiškų mažinimui, akcentavo aplinkos pritaikymo bei sensorinių priemonių naudojimo svarbą. Specialioji pedagogė Renata Greimaitė pristatė Pozityvaus elgesio palaikymo sistemą ir funkcinį elgesio vertinimą bei kaip jį taikyti klasėje – akcentavo kaip svarbu identifikuoti ir apibrėžti netinkamą bei įvardinti tinkamą elgesį ir kokį svarbų vaidmenį ugdymo procese atlieka mokytojo padėjėjas. Paskaitų metu specialistai pristatė Skyriaus ir Skyriaus partnerių išleistus metodinius leidinius, aktualius dirbant su ĮRS turinčiais vaikais.

Paskaitų ciklas sulaukė didžiulio susidomėjimo – dalyvavo virš 550 mokytojų padėjėjų  Iškilus gausybei aktualių klausimų 2020 m. balandžio 27 d. vyko nuotolinė klausimų – atsakymų sesija, kurios metu Skyriaus specialistai tiesiogiai (ZOOM platformoje) atsakinėjo į mokytojų padėjėjų klausimus – patarė, akcentavo ir rekomendavo kaip efektyviau dirbti su ĮRS turinčiais vaikais.

Primename, kad dėl kylančių klausimų ar konsultacijų galite kreiptis el. paštu info@srvks.lt arba telefonu 8 677 58544. Taip pat kviečiame susipažinti su aktualia informacija Skyriaus tinklapyje https://srvks.lt/nuotolinis-ugdymas/ bei sekti naujienas Facebook paskyroje.

INFORMUOJAME, kad Sutrikusio raidos vaikų konsultavimo skyriaus specialistai parengė REKOMENDACIJAS VAIKŲ, TURINČIŲ ĮVAIRIAPUSIŲ RAIDOS SUTRIKIMŲ, NUOTOLINAIM UGDYMUI. Rekomendacijas su papildomais iliustruotais priedais galite rasti adresu: https://srvks.lt/nuotolinis-ugdymas/.

TAIP PAT PRIMENAME, kad Sutrikusios raidos vaikų skyriaus specialistai nuotoliniu būdu konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą bei rekomendacijas pedagogams, švietimo pagalbos specialistams, tėvams (globėjams, rūpintojams). Visa informacija apie konsultacinę veiklą pateikiama adresu: https://srvks.lt/informacija-apie-sutrikusio-raidos-vaiku-konsultavimo-skyriaus-veikla-nuo-2020-m-kovo-30-d/

2020 m. vasario 17-18 d. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre vyko Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus ir  Šiaulių universiteto organizuoti dviejų dienų (20 akad.val.) mokymai ,,Agresijos prevencija ir valdymas“, skirti specialiesiems pedagogams, logopedams, psichologams, socialiniams pedagogams bei kitiems specialistams, dirbantiems bendrojo ugdymo, specialiosiose mokyklose, dienos centruose, vaikų ir suaugusiųjų socialinės globos ir kt. įstaigose. Mokymų tikslas – įgalinti pedagogus atpažinti pirmuosius agresyvaus elgesio signalus ir tinkamai į juos reaguoti; įvertinti potencialiai pavojingą situaciją ir taikyti intervencijos metodus bei išmokyti valdyti pokrizinę situaciją.

Mokymuose dalyvavo Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro ir Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų pedagogai bei specialistai.

Mokymus vedė ir praktines veiklas organizavo Šiaulių universiteto docentė, sertifikuota tarptautinės organizacijos Krizių prevencijos instituto (Crisis Prevention Institute – CPI) dėstytoja, dr. Renata Geležinienė.

2020 m. sausio 30 d.  – vasario 1 d. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus vedėja Gintarė Šatė ir specialioji pedagogė Renata Greimaitė dalyvavo Londone vykusioje konferencijoje „Pozityvaus elgesio palaikymo (Positive Behavior Support (PBS)) metodikos naudojimas mokyklose, gerovei skatinti ir ribojančiai veiklai sumažinti“. Renginys skirtas pedagogams praktikams, besidomintiems Pozityvaus elgesio palaikymo (PBS) metodika.

Konferenciją organizavo UK PBS Alliance, Ambitious about Autism ir NHS England organizacijos.

Konferencijos  metu  buvo  pristatyta  Pozityvaus  elgesio  palaikymo  (PBS) metodika bei  jos  diegimo  geroji  patirtis Didžiosios Britanijos mokyklose, kalbėta apie metodikos lokalizavimą  skirtingose  Europos  šalyse,  pritaikant  ją šalies kultūrai bei švietimo sistemai. Renginio  metu  pristatytos komunikacinės  knygos  vaikams,  turintiems  negalių,  pateikti  pavyzdžiai bei  nemokami šablonai, padedantys savarankiškai pasirengti komunikacines knygas (http://www.mycommpass.com/mycommpassdownlo.html?fbclid=IwAR08ejC5CvNtDMadh5dHLak9ZLXZfIlEYYFuqz6WwRrK46DcFxmuIfHlI8g; https://go.biglifejournal.com/blj62/?utm_source=facebookads&utm_medium=cpc&utm_campaign=VM%20%20 Journal%20%20MOF%20%20BC*rv&utm_content=FB365%20%20LP2&utm_ term=DC1%20%20LP2&fbclid =IwAR0HbrPAe6gDsMgR5cYrdaI9Inh0ckfNiZLsU2OJSyZgRpJrbqj3B0n-vQ).

Su UK PBS Alliance organizacijos atstovais aptartos galimybės diegti šią metodiką Lietuvoje.

2020 m. sausio 22–25 d. Londone vyko kasmetinė Britų švietimo ir mokymo technologijų paroda BETT (British Education and Training Technology). Ši paroda – vienas didžiausių ugdymo technologijoms ir inovacijoms skirtų renginių pasaulyje, kur susitinka įvairių šalių pedagogai ir inovatyvių mokymo priemonių kūrėjai bei gamintojai. Renginyje dalyvavo Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro direktorė Nerija Moskalionienė ir Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus vedėja Gintarė Šatė.

Parodoje buvo pristatomos inovatyvios informacinių technologijų priemonės, skirtos švietimui, dalijamasi gerąja darbo patirtimi, vyko edukaciniai renginiai bei paskaitos. Itin daug dėmesio skirta sensorinėms, komunikacinėms, socialinių įgūdžių ugdymo priemonėms įvairiapusių raidos sutrikimų turintiems vaikams.

Centro atstovės turėjo puikią galimybę išgirsti naujų idėjų iš žymiausių edukacinės srities ekspertų, pamatyti ir praktiškai išbandyti inovatyvias mokymo(si) priemones. Seminarų metu kolegės susipažino su edukacinėmis naujovėmis – specialiųjų mokymo priemonių rengimo technologijomis, interaktyviais ekranais ir grindimis, virtualiosios realybės akiniais, naujausiomis IT mokymo priemonėmis, jų ypatumais. Taip pat buvo pristatomos idėjos ir priemonės, padedančios personalizuoti kiekvieno vaiko mokymąsi ir skatinančios jį maksimaliai išnaudoti savo galimybes. BETT paroda suteikė galimybę daugiau sužinoti apie informacinių technologijų panaudojimą švietime.

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius vykdydamas Valstybinę švietimo strategiją ir įgyvendindamas autizmo spektro bei kitų raidos sutrikimų turinčių vaikų integracijos į švietimo sistemą priemones, tęsia dar 2019 m. pradėtą organizuoti ir vykdyti seminarų ciklą pedagogams ir švietimo pagalbos specialistams apie įvairiapusių raidos sutrikimų turinčių vaikų ugdymą.

Šįkart, 2020 m. sausio 15 d., organizuotas seminaras Įvairiapusių raidos sutrikimų turinčių vaikų ugdymosi iššūkiai ir galimybės“ Rokiškio miesto ir rajono ugdymo įstaigų pedagogams bei švietimo pagalbos specialistams.

Seminare buvo aptariamos šios temos: vaikams, turintiems įvairiapusių raidos sutrikimų, būdingi elgesio, bendravimo, kalbos, pažinimo procesų ypatumai; vaikų su ASS elgesio modeliavimas, tinkamo elgesio formavimo būdai; vaikų, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, sensorinių sistemų lavinimas ugdymo įstaigose; ergoterapijos darbo principai, skirti įvairiapusių raidos sutrikimų turinčių vaikų ugdymui; pozityvaus elgesio sistema klasėje. Didžioji seminaro dalis buvo skirta praktiniams užsiėmimams bei individualių atvejų aptarimui.

Seminaro lektoriai – Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus specialistai – logopedė Loreta Grikainienė, specialioji pedagogė Renata Greimaitė ir ergoterapeutas Evaldas Melceris.  

Seminaras vyko Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centre (P.Širvio g.1, Rokiškis).                            

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras
Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius

Ateities g. 44, 06329 Vilnius

+370 677 58544, +370 5 2484100

info@srvks.lt, rastine@lasuc.lt

www.srvks.lt, www.lasuc.lt

G-BC3BY0ZY5