2022 m. lapkričio 9 d. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius, siekdamas skatinti ugdymo įstaigų, priklausančių A. spektro mokyklų tinklui, bendradarbiavimą bei keitimąsi gerąja patirtimi, organizavo nuotolinę metodinę dieną šių mokyklų bendruomenėms.

Susitikimo metu Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Plungės, Kelmės ugdymo įstaigų pedagogų ir specialistų komandos dalinosi gerąja darbo patirtimi, ugdant autizmo spektro sutrikimų turinčius vaikus, aptarė alternatyviosios komunikacijos naudojimo kasdieninėse veiklose galimybes, akcentavo visų komandos narių įsitraukimo ir bendradarbiavimo svarbą, siekiant autistiškų mokinių elgesio ir mokymosi motyvacijos pokyčių.  

Nuotoliniame renginyje dalyvavo 68 pedagogai ir specialistai iš 22 A. spektro mokyklų tinklo ugdymo įstaigų.

A.spektro mokyklų tinklo žemėlapis: https://srvks.lt/zemelapis-4/

INDIVIDUALŪS ERGOTERAPIJOS UŽSIĖMIMAI (iki 10 užsiėmimų po 30 min. 2–16 m. vaikams ir paaugliams)

 • atliekamas vaiko gebėjimų vertinimas (savarankiškumo įgūdžiai, smulkioji motorika, sensorika);
 • organizuojami individualūs ergoterapijos užsiėmimai vaikui ar paaugliui;
 • teikiamos konsultacijos ir individualios rekomendacijos šeimai;
 • prireikus, teikiama konsultacija ugdymo įstaigai dėl rekomendacijų įgyvendinimo.

INDIVIDUALŪS KINEZITERAPIJOS UŽSIĖMIMAI (iki 10 užsiėmimų po 30 min. 2–16 m. vaikams ir paaugliams)

 • atliekamas vaiko gebėjimų vertinimas (pusiausvyros ir koordinacijos reakcijos, motorinio planavimo funkcija, mobilumas);
 • organizuojami individualūs kineziterapijos užsiėmimai vaikui ar paaugliui;
 • teikiamos konsultacijos ir individualios rekomendacijos šeimai;
 • prireikus, teikiama konsultacija ugdymo įstaigai dėl rekomendacijų įgyvendinimo.

INDIVIDUALŪS SKAITYMO UŽSIĖMIMAI (iki 10 užsiėmimų po 50 min. 1–4 kl. ir 5–6 kl. vaikams)

 • atliekamas vaiko gebėjimų ir įgūdžių vertinimas (foneminė klausa, garsinė analizė ir sintezė, skaitymo technika, teksto suvokimas);
 • organizuojami individualūs skaitymo užsiėmimai vaikui;
 • teikiamos konsultacijos ir individualios rekomendacijos šeimai;
 • prireikus konsultuojama mokinio lankoma mokykla dėl rekomendacijų įgyvendinimo.

SOCIALINIO MĄSTYMO MOKYMO GRUPĖ (iki 12 užsiėmimų po 45 min. 6–8 metų vaikams, turintiems vidutinius ar aukštesnius nei vidutiniai kalbos gebėjimus)

 • organizuojami grupiniai socialinių įgūdžių užsiėmimai vaikams, vadovaujantis socialinio mąstymo ugdymo programa „Mes – mąstytojai“;
 • teikiamos konsultacijos ir individualios rekomendacijos šeimai;
 • prireikus konsultuojama mokinio lankoma ikimokyklinė ugdymo įstaiga dėl rekomendacijų.

SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ MOKYMO UŽSIĖMIMAI (iki 12 užsiėmimų po 45 min. 2–6 metų vaikams)

 • organizuojami grupiniai socialinių įgūdžių užsiėmimai vaikams, vadovaujantis ugdymo programa „Tiesioginis vaikų socialinio elgesio mokymas“ (St. Freeman, T. Paparella, G. Begum, K. Hayashida);
 • teikiamos konsultacijos ir individualios rekomendacijos šeimai;
 • prireikus konsultuojama mokinio lankoma ikimokyklinė ugdymo įstaiga dėl rekomendacijų įgyvendinimo.

SAVIPAGALBOS GRUPĖS TĖVAMS, AUGINANTIEMS AUTIZMO SPEKTRO SUTRIKIMŲ TURINČIUS VAIKUS (nuotolinės ir kontaktinės)

 • organizuojamos savipagalbos grupės ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvams, norintiems dalintis savo patirtimi ir išgyvenimais, gauti emocinę paramą bei palaikymą (iki 10 susitikimų, trukmė – iki 1,5 val.);
 • organizuojamos savipagalbos grupės mokyklinio amžiaus vaikų tėvams, norintiems dalintis savo patirtimi ir išgyvenimais, gauti emocinę paramą bei palaikymą (iki 10 susitikimų, trukmė – iki 1,5 val.).

PSICHOEDUKACINĖS GRUPĖS TĖVAMS, AUGINANTIEMS AUTIZMO SPEKTRO SUTRIKIMŲ TURINČIUS VAIKUS (nuotolinės arba kontaktinės)

 • organizuojami 10 susitikimų, kurių metu konsultuojami visų amžiaus grupių autistiškų vaikų tėvai, kurie nori gauti žinių, kaip keisti savo ir vaiko elgesį bei dalintis patirtimi.
 • Susitikimo trukmė – iki 2 val.

INDIVIDUALIOS PSICHOLOGO KONSULTACIJOS TĖVAMS, AUGINANTIEMS AUTIZMO SPEKTRO SUTRIKIMŲ TURINČIUS VAIKUS (nuotolinės ir kontaktinės)

 • organizuojama iki 10 individualių susitikimų pagal tėvų poreikius.

SVARBU!

Prieš užsiėmimus būtina pateikti dokumentus iš pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos ir/ar sveikatos priežiūros įstaigos.

Atvykę į užsiėmimus privalote:

 • pasimatuoti temperatūrą, dezinfekuoti rankas;
 • registruotis pas įstaigos budėtoją, nurodant savo vardą, pavardę, telefono numerį, atvykimo laiką (kiekvieną kartą atėjus);
 • laukti prie pagrindinio įėjimo, kol specialistas Jus pasitiks;
 • nusirengti rūbinėje (I aukšte);
 • laikytis nustatyto užsiėmimų tvarkaraščio, t. y. į užsiėmimą atvykti 10 min. iki užsiėmimo pradžios, NEVĖLUOTI;
 • susirgus vaikui ar negalint atvykti į užsiėmimus dėl kitų priežasčių, prašome informuoti telefonu 8677 58544 arba el. paštu info@srvks.lt;
 • neatvykus į užsiėmimą, užsiėmimas NEPERKELIAMAS, išskyrus tuos atvejus, kai pateikiama gydytojo pažyma apie ligą;
 • į užsiėmimus atvykstantys iš kitų Lietuvos miestų turi galimybę gauti apgyvendinimo paslaugas už papildomą mokestį Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro bendrabutyje. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis telefonu 8 659 93701;
 • užsiėmimuose gali dalyvauti savanoriai, studentai ar kiti asmenys mokymosi tikslais.
SVARBU!

Prieš užsiėmimus būtina pateikti dokumentus iš pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos ir/ar sveikatos priežiūros įstaigos.

Atvykę į užsiėmimus privalote:

 • pasimatuoti temperatūrą, dezinfekuoti rankas;
 • registruotis pas įstaigos budėtoją, nurodant savo vardą, pavardę, telefono numerį, atvykimo laiką (kiekvieną kartą atėjus);
 • laukti prie pagrindinio įėjimo, kol specialistas Jus pasitiks;
 • nusirengti rūbinėje (I aukšte);
 • laikytis nustatyto užsiėmimų tvarkaraščio, t. y. į užsiėmimą atvykti 10 min. iki užsiėmimo pradžios, NEVĖLUOTI;
 • susirgus vaikui ar negalint atvykti į užsiėmimus dėl kitų priežasčių, prašome informuoti telefonu 8677 58544 arba el. paštu info@srvks.lt;
 • neatvykus į užsiėmimą, užsiėmimas NEPERKELIAMAS, išskyrus tuos atvejus, kai pateikiama gydytojo pažyma apie ligą;
 • į užsiėmimus atvykstantys iš kitų Lietuvos miestų turi galimybę gauti apgyvendinimo paslaugas už papildomą mokestį Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro bendrabutyje. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis telefonu 8 659 93701;
 • užsiėmimuose gali dalyvauti savanoriai, studentai ar kiti asmenys mokymosi tikslais.

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius kviečia pedagogus ir tėvus, auginančius autistiškus vaikus, į atvirų durų dieną. Užsiėmimai vyks Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre, Ateities g. 44, Vilnius.

Kviečiame registruotis į 1,5 val. trukmės susitikimus su Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus specialistais.

Registracija būtina. Vietų skaičius ribotas.

  TĖVAMS     PEDAGOGAMS
1,5 val. trukmės užsiėmime susipažinsite su
Skyriaus teikiamomis paslaugomis,
sensorinėmis priemonėmis
ir jų kompensavimo tvarka,
psichoedukacinių užsiėmimų programa  

I grupė 9.00–10.30
Registracija: https://forms.office.com/r/wfVWZGuwsa  

II grupė 11.00–12.30
Registracija:
https://forms.office.com/r/LPtkbvrKLB  

III grupė 13.00–14.30
Registracija: https://forms.office.com/r/hm6pUtAj2L  

IV grupė 15.00–16.30
Registracija: https://forms.office.com/r/3YLGZVieNx  
 1,5 val. trukmės užsiėmime dalyvausite dėmesio
ir sensorikos lavinimo,
skaitymo užsiėmimuose    I grupė 9.30–11.00
Registracija: https://forms.office.com/r/sufUAB3VYZ  

II grupė 11.30–13.00
Registracija: https://forms.office.com/r/rHJmL73G57  

III grupė 13.30–15.00
Registracija: https://forms.office.com/r/wh8Eq21KR3  

IV grupė 15.30–17.00
Registracija: https://forms.office.com/r/DYCLrqLavq  

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius, vykdydamas Pozityvaus elgesio ir intervencijų sistemos (PEPIS) 2021–2022 m. veiklų planą, 2021 m. lapkričio 5 d. organizavo metodinę dieną „Strategijos, remiančios Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijų sistemos įgyvendinimą. Mokyklų patirtis“ PEPIS mokyklų komandoms.

Renginyje dalyvavo penkios PEPIS mokyklų komandos, kurios pristatė savo veiklas, diegiant PEPIS principus bei komponentus, dalinosi įžvalgomis, kurie PEPIS elementai atstovaujamose mokyklose jau egzistuoja ir kuriuos būtina diegti arba plėtoti, akcentavo kaip svarbu  kurti pozityvaus, turiningo, įkvepiančio ir veiksmingo mokymosi bei darbo aplinką, visos ugdymo įstaigos mastu.

Renginio lektoriai – Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius specialistai, taip pat akcentavo į ką atkreipti dėmesį organizuojant ugdymo procesą autistiškiems vaikams pagal PEPIS principus, pristatė ir aptarė ryšio kūrimo su mokiniais strategijas bei jų įgyvendinimo būdus.

Pagrindinis metodinės dienos tikslas – pasidalinti patirtimi, diegiant PEPIS principus ir strategijas.

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius, įgyvendindamas 2020 m. gruodžio 10  d.  įsakymo Nr. V-2875/V1946/A1-1254 „Dėl pagalbos asmenims, kuriems diagnozuotas įvairiapusis raidos sutrikimas, 2021 – 2024 metų veiksmų plano“ priemonę vykdyti informacines kampanijas, skirtas draugiškam požiūriui į įvairiapusį raidos sutrikimą formuoti, visuomenės tolerancijai ugdyti, neigiamiems stereotipams apie įvairiapusį raidos sutrikimą mažinti, ypatingą dėmesį skiriant mokyklų bendruomenėms, 2021 m. lapkričio – gruodžio mėn. kviečia stebėti viešąsias konsultacijas:

2021 m. lapkričio 8 d. 16.00 – 17.45 prof. dr. Dainiaus Pūro, vaikų ir paauglių psichiatro viešoji konsultacija „Šiuolaikinis požiūris į pagalbą autistiškiems vaikams“ :

https://youtu.be/-N6L4lICY7o

2021 m. lapkričio 17 d. 14.00 – 15.45 vaikų ir paauglių psichiatrės Natalija Jegorovos-Marčenkienės viešoji konsultacija viešoji konsultacija „Šeimos psichoemocinė sveikata, auginant autistišką vaiką“:

https://youtu.be/s9qNgN8GhOI

2021 m. lapkričio 30 d. 14.00 – 15.45 mokytojos Laimos Buliuolienės viešoji konsultacija „Bendrųjų ugdymo programų taikymas dirbant su autizmo spektro sutrikimų turinčiais mokiniais“:

https://youtu.be/lLGIP6b6wiY

2021 m. gruodžio 9 d. 14.00 – 15.45 specialiosios pedagogės Paulinos Kuraitienės viešoji konsultacija „Savęs ir vaikų įgalinimas: ar mums naudinga švietimo sistemoje stebima paradigmų kaita?“:

https://youtu.be/X4zczxOs_GM

2021 m. gruodžio 15 d. 14.00 – 15.15 programuotojo Povilo Staniulio viešoji konsultacija „Autistiško žmogaus kasdienybės iššūkiai“:

https://youtu.be/IR-uDufEzV0

Klausimus lektoriams iš anksto galite užduoti el. paštu info@srvks.lt

Į kilusius organizacinius klausimus mielai atsakysime el. paštu kristina.praniene@lasuc.lt

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius, įgyvendindamas Pagalbos vaikams, kuriems diagnozuotas autizmas ar kitas raidos sutrikimas 2021 –2024 metų veiksmų planą bei siekdamas suteikti kokybišką metodinę ir konsultacinę pagalbą A. spektro įstaigų tinklo bendruomenėms bei pedagoginių psichologinių tarnybų bei švietimo pagalbos tarnybų specialistams, 2021 m. rugsėjo 20, 23-24 dienomis organizavimo nuotolinius mokymus ,,Individualus pagalbos ir elgesio intervencijos planas. Elgesio ir akademinė pagalba vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių“.

Mokymų metu pedagogai ir specialistai buvo supažindinti kaip žingsnis po žingsnio sudaryti individualų pagalbos planą, prieš tai sudarant individualų pagalbos, ir parengiant elgesio intervencijos planus. Ypač akcentuotas funkcinis elgesio vertinimas – kuriuo apibūdinama visuma procesų, skirtų išsiaiškinti probleminį elgesį padedančius numatyti ir jį palaikyti įvykius.

Mokymuose dalyvavo 164 A. spektro mokyklų tinklo pedagogai ir 93 pedagoginių psichologinių bei švietimo pagalbos tarnybų specialistai.

Mokymus vedė bei patirtimi dalinosi sertifikuoti elgesio specialistai iš Varšuvos – dr. Monika Suchowierska-Stephany ir  Paul W. Stephany.

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius, siekdamas efektyvaus A. spektro mokyklų tinklo veiklų vykdymo 2021 m. gegužės 27 d. organizavo tinklo ikimokyklinio ugdymo įstaigų nuotolinį metodinį susitikimą.

Susitikimo metu Vilniaus, Klaipėdos, Panevėžio ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų ir specialistų komandos dalinosi gerąją darbo patirtimi, ugdant autizmo spektro sutrikimų turinčius vaikus, užtikrinant saugią, poreikius atitinkančią ugdymosi aplinką bei keičiant įstaigos bendruomenės ir visuomenės požiūrį į vaikus, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių, pristatė švietimo pagalbos plano rengimo ypatumus.

Nuotoliniame renginyje dalyvavo 65 pedagogai ir švietimo pagalbos specialistai iš  aštuoniolikos A. spektro mokyklų tinklo ikimokyklinių ugdymo įstaigų.

Metodinio susitikimo pranešimai:

Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius kviečia registruotis 2–11 metų vaikus auginančias šeimas į ergoterapijos užsiėmimus. Užsiėmimai skirti vaikams, turintiems autizmo spektro sutrikimų.

10 užsiėmimų metu:

• atliekamas vaiko gebėjimų vertinimas;

• organizuojami individualūs ir grupiniai ergoterapijos užsiėmimai vaikui;

• teikiamos konsultacijos ir individualios rekomendacijos šeimai bei ugdymo įstaigai.

Registracija į užsiėmimus:

– užpildykite registracijos formą https://srvks.lt/registracija-i-konsultacijas/tevams/

– skiltyje „Prašau konsultuoti dėl…“ įrašykite „individualių ergoterapeuto užsiėmimų“

– gavę užpildytą registracijos formą dėl susitikimo laiko su Jumis susisieks specialistai

Užsiėmimai vyks darbo dienomis Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriuje, Ateities g. 44, Vilnius.

Užsiėmimai nemokami. Dėl informacijos kreiptis telefonu 8 677 58544 arba el. paštu info@srvks.lt

2021 m. kovo 16–19 d. vyko 18-oji tarptautinė virtuali Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijų sistemos konferencija „Besiplečiantis pozityvaus elgesio pasaulis. Mokslas, vertybės ir vizija“. Konferencijoje dalyvavo pranešėjai iš JAV, Kanados, Australijos, Taivano, Europos. Lietuvą renginyje atstovavo Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus specialioji pedagogė, Europos Pozityvaus elgesio sistemos tinklo tarybos narė Renata Greimaitė.

Konferencijoje daug dėmesio skirta Pozityvaus elgesio sistemos diegimo klausimams, ypač nuotolinio ugdymo iššūkiams spręsti, kai dauguma pasaulio mokyklų pradėjo dirbti nuotoliniu būdu. Pasikeitusios darbo sąlygos paskatino mokslininkus, praktikus ieškoti naujų būdų, kaip reaguoti į PEPIS diegimo nuotoliniu būdu iššūkius, kaip padėti mokykloms pritaikyti naujus veiklos būdus, kaip įtraukti ir padėti šeimoms sukurti tinkamas ugdymui sąlygas namuose PEPIS ekspertai dalinosi informacija, praktiniais patarimais, metodine medžiaga apie tai, į ką svarbu atkreipti dėmesį, taikant daugiapakopės sistemos principus nuotolinio ugdymo kontekste.

19-oji Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijos sistemos konferencija vyks 2022 m. balandžio 13–16 d. Sant Diego mieste, Kalifornijoje.

Daugiau informacijos galite rasti čia: APBS Homepage

Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ministro 2019 m. balandžio 25 d. įsakymo Nr. V-499/V-487, A-225 „Dėl pagalbos vaikams, kuriems diagnozuotas autizmas ar kitas raidos sutrikimas, 2019–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo” priemones ir vykdydamas autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų įtraukties į bendrosios paskirties ugdymo įstaigas veiklas, 2020 m. rugpjūčio – rugsėjo mėn. organizavo nuotolinius mokymus mokykloms (6), kurios buvo atrinktos diegti Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijos sistemą (PEPIS) savo ugdymo įstaigoje.

Siekiant sklandžiai pradėti pasiruošimo darbus minėtai sistemai diegti 2020 m. rugpjūčio 26 d. atrinktų ugdymo įstaigų komandoms buvo organizuoti nuotoliniai mokymai „Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijos sistema. Pagrindiniai principai ir jų taikymas pradinėse klasėse“.

Mokymų metu specialioji pedagogė, PBS Europe tinklo valdybos narė Renata Greimaitė pristatė Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijos sistemos (PEPIS) pagrindinius tikslus ir principus bei diegimo galimybes pradinėse klasėse, tolimesnes bendradarbiavimo formas ir veiklas, atsakė į dalyvių klausimus. Mokymuose dalyvavo 70 pedagogų.

2020 m. rugsėjo 7 d. mokyklų  komandos  buvo dar  kartą  pakviestos  į nuotolinius mokymus ,,Pozityvaus elgesio palaikymo sistemos įgyvendinimas ugdymo  įstaigos  mastu. Pirmieji  žingsniai“, kuriuos vedė Amsterdamo universiteto lektorė profesorė, PBS Europe tinklo prezidentė Sui Lin Goei (https://fontys.nl/Over-Fontys/Fontys-Opleidingscentrum-Speciale-Onderwijszorg/PBS-Europe-Network/Board.htm).  Mokymų metu profesorė akcentavo sisteminį požiūrį į Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijos sistemos diegimą mokyklose, Taip pat lektorė pabrėžė, jog Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijos sistema(PEPIS) siekiama mokyti, stiprinti, akcentuoti ir daryti įtaką pozityviems individualiems asmens pokyčiams visose su juo susijusiose aplinkose; skatinti ugdymo proceso dalyvių (mokinio, jo tėvų, bendraklasių, mokytojų, specialistų ir kt.) asmeninį tobulėjimą, keičiant veiklos stilių ir kokybę bei suteikiant galimybę mėgautis pokyčiais.

Mokymuose dalyvavo 55 pedagogai.

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras
Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius

Ateities g. 44, 06329 Vilnius

+370 677 58544, +370 5 2484100

info@srvks.lt, rastine@lasuc.lt

www.srvks.lt, www.lasuc.lt

G-BC3BY0ZY5