Warning: Creating default object from empty value in /home/srkslt/domains/srvks.lt/public_html/wp-content/themes/enfold/config-templatebuilder/avia-shortcodes/slideshow_layerslider/slideshow_layerslider.php on line 28
Be kategorijos Archives - SRVKS

2020 m. sausio 30 d.  – vasario 1 d. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus vedėja Gintarė Šatė ir specialioji pedagogė Renata Greimaitė dalyvavo Londone vykusioje konferencijoje „Pozityvaus elgesio palaikymo (Positive Behavior Support (PBS)) metodikos naudojimas mokyklose, gerovei skatinti ir ribojančiai veiklai sumažinti“. Renginys skirtas pedagogams praktikams, besidomintiems Pozityvaus elgesio palaikymo (PBS) metodika.

Konferenciją organizavo UK PBS Alliance, Ambitious about Autism ir NHS England organizacijos.

Konferencijos  metu  buvo  pristatyta  Pozityvaus  elgesio  palaikymo  (PBS) metodika bei  jos  diegimo  geroji  patirtis Didžiosios Britanijos mokyklose, kalbėta apie metodikos lokalizavimą  skirtingose  Europos  šalyse,  pritaikant  ją šalies kultūrai bei švietimo sistemai. Renginio  metu  pristatytos komunikacinės  knygos  vaikams,  turintiems  negalių,  pateikti  pavyzdžiai bei  nemokami šablonai, padedantys savarankiškai pasirengti komunikacines knygas (http://www.mycommpass.com/mycommpassdownlo.html?fbclid=IwAR08ejC5CvNtDMadh5dHLak9ZLXZfIlEYYFuqz6WwRrK46DcFxmuIfHlI8g; https://go.biglifejournal.com/blj62/?utm_source=facebookads&utm_medium=cpc&utm_campaign=VM%20%20 Journal%20%20MOF%20%20BC*rv&utm_content=FB365%20%20LP2&utm_ term=DC1%20%20LP2&fbclid =IwAR0HbrPAe6gDsMgR5cYrdaI9Inh0ckfNiZLsU2OJSyZgRpJrbqj3B0n-vQ).

Su UK PBS Alliance organizacijos atstovais aptartos galimybės diegti šią metodiką Lietuvoje.

2020 m. sausio 22–25 d. Londone vyko kasmetinė Britų švietimo ir mokymo technologijų paroda BETT (British Education and Training Technology). Ši paroda – vienas didžiausių ugdymo technologijoms ir inovacijoms skirtų renginių pasaulyje, kur susitinka įvairių šalių pedagogai ir inovatyvių mokymo priemonių kūrėjai bei gamintojai. Renginyje dalyvavo Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro direktorė Nerija Moskalionienė ir Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus vedėja Gintarė Šatė.

Parodoje buvo pristatomos inovatyvios informacinių technologijų priemonės, skirtos švietimui, dalijamasi gerąja darbo patirtimi, vyko edukaciniai renginiai bei paskaitos. Itin daug dėmesio skirta sensorinėms, komunikacinėms, socialinių įgūdžių ugdymo priemonėms įvairiapusių raidos sutrikimų turintiems vaikams.

Centro atstovės turėjo puikią galimybę išgirsti naujų idėjų iš žymiausių edukacinės srities ekspertų, pamatyti ir praktiškai išbandyti inovatyvias mokymo(si) priemones. Seminarų metu kolegės susipažino su edukacinėmis naujovėmis – specialiųjų mokymo priemonių rengimo technologijomis, interaktyviais ekranais ir grindimis, virtualiosios realybės akiniais, naujausiomis IT mokymo priemonėmis, jų ypatumais. Taip pat buvo pristatomos idėjos ir priemonės, padedančios personalizuoti kiekvieno vaiko mokymąsi ir skatinančios jį maksimaliai išnaudoti savo galimybes. BETT paroda suteikė galimybę daugiau sužinoti apie informacinių technologijų panaudojimą švietime.

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius vykdydamas Valstybinę švietimo strategiją ir įgyvendindamas autizmo spektro bei kitų raidos sutrikimų turinčių vaikų integracijos į švietimo sistemą priemones, tęsia dar 2019 m. pradėtą organizuoti ir vykdyti seminarų ciklą pedagogams ir švietimo pagalbos specialistams apie įvairiapusių raidos sutrikimų turinčių vaikų ugdymą.

Šįkart, 2020 m. sausio 15 d., organizuotas seminaras Įvairiapusių raidos sutrikimų turinčių vaikų ugdymosi iššūkiai ir galimybės“ Rokiškio miesto ir rajono ugdymo įstaigų pedagogams bei švietimo pagalbos specialistams.

Seminare buvo aptariamos šios temos: vaikams, turintiems įvairiapusių raidos sutrikimų, būdingi elgesio, bendravimo, kalbos, pažinimo procesų ypatumai; vaikų su ASS elgesio modeliavimas, tinkamo elgesio formavimo būdai; vaikų, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, sensorinių sistemų lavinimas ugdymo įstaigose; ergoterapijos darbo principai, skirti įvairiapusių raidos sutrikimų turinčių vaikų ugdymui; pozityvaus elgesio sistema klasėje. Didžioji seminaro dalis buvo skirta praktiniams užsiėmimams bei individualių atvejų aptarimui.

Seminaro lektoriai – Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus specialistai – logopedė Loreta Grikainienė, specialioji pedagogė Renata Greimaitė ir ergoterapeutas Evaldas Melceris.  

Seminaras vyko Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centre (P.Širvio g.1, Rokiškis).                            

2019 m. gruodžio 9-10 d. Rygoje vyko seminaras „Tarpdisciplininis metodas skatinant vaikų, turinčių funkcinių apribojimų, dalyvavimą ugdyme“. Jame dalyvavo Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus ergoterapeutas Evaldas Melceris ir specialioji pedagogė Renata Greimaitė. 

Seminarą vedė profesorės Michelle Grenier, Lauren J. Lieberman, Katrina Arndt ir Ali Brian (JAV).

Seminaro metu buvo kalbama apie universalų dizainą mokymuisi, tarpdisciplininės specialistų komandos, dirbančios su vaikais, turinčiais funkcinius apribojimus, bendradarbiavimą. 

Seminarą organizavo Latvijos sporto akademija, JAV ir Baltijos šalių laisvės fondas. Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus specialistai dėkoja organizatoriams už galimybę dalyvauti seminare.

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre, lapkričio 30 d. vyko seminaras „Aspergerio sindromą turintis mokinys bendrojo lavinimo mokykloje“. Seminarą vedė specialusis pedagogas Marek Stankiewicz. Lektorius specializuojasi autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikų ugdyme. Privačiame ugdymo centre “Bajka” (Suvalkuose) jis dirba biologijos mokytoju bei konsultuoja su autizmo spektro sutrikimais susijusiais klausimais. Renginyje dalyvavo per 100 tėvų ir specialistų.  Seminarą organizavo Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai“. Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus specialistai dėkoja asociacijos nariams už galimybę prisidėti padedant įgyvendinti asociacijos projektus.

Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus specialistai š. m. lapkričio 22 – 23 d. dalyvavo parodoje „Mokykla 2019“. Parodos metu skyriaus specialistai bendravo su parodos dalyviais, pristatė skyriaus veiklą ir bendradarbiavimo galimybes. Pirmąją parodos dieną organizuotos edukacinės veiklos mokiniams, pedagogams ir tėvams („Vaizdinių priemonių gamyba ir jų naudojimas ugdymo procese bei namuose“, „Sensorinių sistemų lavinimo galimybės“). Pedagogams buvo praktiškai parodyta, kaip galima struktūruoti dienos veiklas: pavaizduojant simboliais veiklų seką, naudojant lentelę „dabar – paskui“ ir suteikiant vaikui pasirinkimą iš kelių veiklų. Mokiniai kartu su skyriaus specialistais turėjo galimybę gaminti priemones, skirtas padėti nusiraminti, įveikti stresines situacijas, atsipalaiduoti.

Dėkojame visiems aktyviai įsitraukusiems į veiklas!

Lapkričio 16 d. Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius organizavo paskaitą „Pozityvus tėvų ir pedagogų bendradarbiavimas”. Šeštadienio paskaitoje, lektorės doc. dr. Sigitos Burvytės klausėsi 85 pedagogai bei tėvai. Susitikimo metu buvo kalbama apie bendradarbiavimą siekiant užtikrinti vaiko gerovę, pozityvių tarpusavio santykių kūrimą, dalyviai dalijosi savo sėkmės istorijomis. Ačiū visiems, kurie dalyvavo, dalijosi savo patirtimi.

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras
Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius

Ateities g. 44, 06329 Vilnius

+370 677 58544, +370 5 2484100

info@srvks.lt, rastine@lasuc.lt

www.srvks.lt, www.lasuc.lt