Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius kviečia pedagogus ir tėvus, auginančius autistiškus vaikus, į atvirų durų dieną. Užsiėmimai vyks Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre, Ateities g. 44, Vilnius.

Kviečiame registruotis į 1,5 val. trukmės susitikimus su Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus specialistais.

Registracija būtina. Vietų skaičius ribotas.

  TĖVAMS     PEDAGOGAMS
1,5 val. trukmės užsiėmime susipažinsite su
Skyriaus teikiamomis paslaugomis,
sensorinėmis priemonėmis
ir jų kompensavimo tvarka,
psichoedukacinių užsiėmimų programa  

I grupė 9.00–10.30
Registracija: https://forms.office.com/r/wfVWZGuwsa  

II grupė 11.00–12.30
Registracija:
https://forms.office.com/r/LPtkbvrKLB  

III grupė 13.00–14.30
Registracija: https://forms.office.com/r/hm6pUtAj2L  

IV grupė 15.00–16.30
Registracija: https://forms.office.com/r/3YLGZVieNx  
 1,5 val. trukmės užsiėmime dalyvausite dėmesio
ir sensorikos lavinimo,
skaitymo užsiėmimuose    I grupė 9.30–11.00
Registracija: https://forms.office.com/r/sufUAB3VYZ  

II grupė 11.30–13.00
Registracija: https://forms.office.com/r/rHJmL73G57  

III grupė 13.30–15.00
Registracija: https://forms.office.com/r/wh8Eq21KR3  

IV grupė 15.30–17.00
Registracija: https://forms.office.com/r/DYCLrqLavq  

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius, vykdydamas Pozityvaus elgesio ir intervencijų sistemos (PEPIS) 2021–2022 m. veiklų planą, 2021 m. lapkričio 5 d. organizavo metodinę dieną […]

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius, įgyvendindamas 2020 m. gruodžio 10  d.  įsakymo Nr. V-2875/V1946/A1-1254 „Dėl pagalbos asmenims, kuriems diagnozuotas įvairiapusis raidos sutrikimas, 2021 – 2024 metų veiksmų plano“ priemonę vykdyti informacines kampanijas, skirtas draugiškam požiūriui į įvairiapusį raidos sutrikimą formuoti, visuomenės tolerancijai ugdyti, neigiamiems stereotipams apie įvairiapusį raidos sutrikimą mažinti, ypatingą dėmesį skiriant mokyklų bendruomenėms, 2021 m. lapkričio – gruodžio mėn. kviečia stebėti viešąsias konsultacijas:

2021 m. lapkričio 8 d. 16.00 – 17.45 prof. dr. Dainiaus Pūro, vaikų ir paauglių psichiatro viešoji konsultacija „Šiuolaikinis požiūris į pagalbą autistiškiems vaikams“ :

https://youtu.be/-N6L4lICY7o

2021 m. lapkričio 17 d. 14.00 – 15.45 vaikų ir paauglių psichiatrės Natalija Jegorovos-Marčenkienės viešoji konsultacija viešoji konsultacija „Šeimos psichoemocinė sveikata, auginant autistišką vaiką”:

https://youtu.be/s9qNgN8GhOI

2021 m. lapkričio 30 d. 14.00 – 15.45 mokytojos Laimos Buliuolienės viešoji konsultacija „Bendrųjų ugdymo programų taikymas dirbant su autizmo spektro sutrikimų turinčiais mokiniais“:

https://youtu.be/lLGIP6b6wiY

2021 m. gruodžio 9 d. 14.00 – 15.45 specialiosios pedagogės Paulinos Kuraitienės viešoji konsultacija „Savęs ir vaikų įgalinimas: ar mums naudinga švietimo sistemoje stebima paradigmų kaita?“:

https://youtu.be/X4zczxOs_GM

2021 m. gruodžio 15 d. 14.00 – 15.15 programuotojo Povilo Staniulio viešoji konsultacija „Autistiško žmogaus kasdienybės iššūkiai“:

https://youtu.be/IR-uDufEzV0

Klausimus lektoriams iš anksto galite užduoti el. paštu info@srvks.lt

Į kilusius organizacinius klausimus mielai atsakysime el. paštu kristina.praniene@lasuc.lt

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius, įgyvendindamas Pagalbos vaikams, kuriems diagnozuotas autizmas ar kitas raidos sutrikimas 2021 –2024 metų veiksmų planą bei siekdamas suteikti kokybišką metodinę ir konsultacinę pagalbą A. spektro įstaigų tinklo bendruomenėms bei pedagoginių psichologinių tarnybų bei švietimo pagalbos tarnybų specialistams, 2021 m. rugsėjo 20, 23-24 dienomis organizavimo nuotolinius mokymus ,,Individualus pagalbos ir elgesio intervencijos planas. Elgesio ir akademinė pagalba vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių“.

Mokymų metu pedagogai ir specialistai buvo supažindinti kaip žingsnis po žingsnio sudaryti individualų pagalbos planą, prieš tai sudarant individualų pagalbos, ir parengiant elgesio intervencijos planus. Ypač akcentuotas funkcinis elgesio vertinimas – kuriuo apibūdinama visuma procesų, skirtų išsiaiškinti probleminį elgesį padedančius numatyti ir jį palaikyti įvykius.

Mokymuose dalyvavo 164 A. spektro mokyklų tinklo pedagogai ir 93 pedagoginių psichologinių bei švietimo pagalbos tarnybų specialistai.

Mokymus vedė bei patirtimi dalinosi sertifikuoti elgesio specialistai iš Varšuvos – dr. Monika Suchowierska-Stephany ir  Paul W. Stephany.

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius, siekdamas efektyvaus A. spektro mokyklų tinklo veiklų vykdymo 2021 m. gegužės 27 d. organizavo tinklo ikimokyklinio ugdymo įstaigų nuotolinį metodinį susitikimą.

Susitikimo metu Vilniaus, Klaipėdos, Panevėžio ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų ir specialistų komandos dalinosi gerąją darbo patirtimi, ugdant autizmo spektro sutrikimų turinčius vaikus, užtikrinant saugią, poreikius atitinkančią ugdymosi aplinką bei keičiant įstaigos bendruomenės ir visuomenės požiūrį į vaikus, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių, pristatė švietimo pagalbos plano rengimo ypatumus.

Nuotoliniame renginyje dalyvavo 65 pedagogai ir švietimo pagalbos specialistai iš  aštuoniolikos A. spektro mokyklų tinklo ikimokyklinių ugdymo įstaigų.

Metodinio susitikimo pranešimai:

Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius kviečia registruotis 2–11 metų vaikus auginančias šeimas į ergoterapijos užsiėmimus. Užsiėmimai skirti vaikams, turintiems autizmo spektro sutrikimų.

10 užsiėmimų metu:

• atliekamas vaiko gebėjimų vertinimas;

• organizuojami individualūs ir grupiniai ergoterapijos užsiėmimai vaikui;

• teikiamos konsultacijos ir individualios rekomendacijos šeimai bei ugdymo įstaigai.

Registracija į užsiėmimus:

– užpildykite registracijos formą https://srvks.lt/registracija-i-konsultacijas/tevams/

– skiltyje „Prašau konsultuoti dėl…“ įrašykite „individualių ergoterapeuto užsiėmimų“

– gavę užpildytą registracijos formą dėl susitikimo laiko su Jumis susisieks specialistai

Užsiėmimai vyks darbo dienomis Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriuje, Ateities g. 44, Vilnius.

Užsiėmimai nemokami. Dėl informacijos kreiptis telefonu 8 677 58544 arba el. paštu info@srvks.lt

2021 m. kovo 16–19 d. vyko 18-oji tarptautinė virtuali Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijų sistemos konferencija „Besiplečiantis pozityvaus elgesio pasaulis. Mokslas, vertybės ir vizija“. Konferencijoje dalyvavo pranešėjai iš JAV, Kanados, Australijos, Taivano, Europos. Lietuvą renginyje atstovavo Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus specialioji pedagogė, Europos Pozityvaus elgesio sistemos tinklo tarybos narė Renata Greimaitė.

Konferencijoje daug dėmesio skirta Pozityvaus elgesio sistemos diegimo klausimams, ypač nuotolinio ugdymo iššūkiams spręsti, kai dauguma pasaulio mokyklų pradėjo dirbti nuotoliniu būdu. Pasikeitusios darbo sąlygos paskatino mokslininkus, praktikus ieškoti naujų būdų, kaip reaguoti į PEPIS diegimo nuotoliniu būdu iššūkius, kaip padėti mokykloms pritaikyti naujus veiklos būdus, kaip įtraukti ir padėti šeimoms sukurti tinkamas ugdymui sąlygas namuose PEPIS ekspertai dalinosi informacija, praktiniais patarimais, metodine medžiaga apie tai, į ką svarbu atkreipti dėmesį, taikant daugiapakopės sistemos principus nuotolinio ugdymo kontekste.

19-oji Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijos sistemos konferencija vyks 2022 m. balandžio 13–16 d. Sant Diego mieste, Kalifornijoje.

Daugiau informacijos galite rasti čia: APBS Homepage

Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ministro 2019 m. balandžio 25 d. įsakymo Nr. V-499/V-487, A-225 „Dėl pagalbos vaikams, kuriems diagnozuotas autizmas ar kitas raidos sutrikimas, 2019–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo” priemones ir vykdydamas autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų įtraukties į bendrosios paskirties ugdymo įstaigas veiklas, 2020 m. rugpjūčio – rugsėjo mėn. organizavo nuotolinius mokymus mokykloms (6), kurios buvo atrinktos diegti Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijos sistemą (PEPIS) savo ugdymo įstaigoje.

Siekiant sklandžiai pradėti pasiruošimo darbus minėtai sistemai diegti 2020 m. rugpjūčio 26 d. atrinktų ugdymo įstaigų komandoms buvo organizuoti nuotoliniai mokymai „Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijos sistema. Pagrindiniai principai ir jų taikymas pradinėse klasėse“.

Mokymų metu specialioji pedagogė, PBS Europe tinklo valdybos narė Renata Greimaitė pristatė Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijos sistemos (PEPIS) pagrindinius tikslus ir principus bei diegimo galimybes pradinėse klasėse, tolimesnes bendradarbiavimo formas ir veiklas, atsakė į dalyvių klausimus. Mokymuose dalyvavo 70 pedagogų.

2020 m. rugsėjo 7 d. mokyklų  komandos  buvo dar  kartą  pakviestos  į nuotolinius mokymus ,,Pozityvaus elgesio palaikymo sistemos įgyvendinimas ugdymo  įstaigos  mastu. Pirmieji  žingsniai“, kuriuos vedė Amsterdamo universiteto lektorė profesorė, PBS Europe tinklo prezidentė Sui Lin Goei (https://fontys.nl/Over-Fontys/Fontys-Opleidingscentrum-Speciale-Onderwijszorg/PBS-Europe-Network/Board.htm).  Mokymų metu profesorė akcentavo sisteminį požiūrį į Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijos sistemos diegimą mokyklose, Taip pat lektorė pabrėžė, jog Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijos sistema(PEPIS) siekiama mokyti, stiprinti, akcentuoti ir daryti įtaką pozityviems individualiems asmens pokyčiams visose su juo susijusiose aplinkose; skatinti ugdymo proceso dalyvių (mokinio, jo tėvų, bendraklasių, mokytojų, specialistų ir kt.) asmeninį tobulėjimą, keičiant veiklos stilių ir kokybę bei suteikiant galimybę mėgautis pokyčiais.

Mokymuose dalyvavo 55 pedagogai.

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ministro 2019 m. balandžio 25 d. įsakymo Nr. V-499/V-487,A-225 „Dėl pagalbos vaikams, kuriems diagnozuotas autizmas ar kitas raidos sutrikimas, 2019–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo” priemones ir vykdydamas autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų įtraukties į bendrosios paskirties ugdymo įstaigas veiklas, 2020 m. vasario – kovo mėn. organizavo mokyklų, pageidaujančių diegti Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijos sistemą ugdymo įstaigoje, atranką.

Norą dalyvauti atrankoje pareiškė 34 ugdymo įstaigos – iš jų atrinktos 6 ugdymo įstaigos iš visos Lietuvos, kurios atitiko atrankos kriterijus (vaikų, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų skaičius ugdymo įstaigoje; švietimo pagalbos specialistų skaičius ugdymo įstaigoje; ugdymo įstaigos patirtis, dirbant įvairiapusių raidos sutrikimų turinčiais vaikais; motyvacija bei noras keisti ugdymo įstaigos bendruomenės vertybines nuostatas į vaikus, turinčius įvairiapusių ar kitų raidos sutrikimų turinčius vaikus). Atrinktų ugdymo įstaigų komandos rudenį bus kviečiamos į mokymus.

Trumpai apie Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijos sistemą:

Pozityvaus elgesio  palaikymo ir intervencijos sistema (PEPIS) yra įrodymais pagrįsta trijų pakopų sistema skirta ugdymo įstaigos sistemos pokyčiams, turintiems įtakos mokinių pasiekimams. Pozityvaus elgesio palaikymo modelis skatina ugdymo įstaigas taikyti moksliniais tyrimais pagrįstus metodus, sprendžiant moksleivių elgesio problemas. Tinkamai įgyvendinta Pozityvaus elgesio palaikymo sistema padeda moksleiviams pasiekti geresnių socialinių ir akademinių rezultatų, mažina atskirtį bei didina mokyklos personalo efektyvumą.

Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijos sistema akcentuoja išmatuojamus rezultatus, įrodymais pagrįstas praktikas, įgyvendinimo sistemas ir sprendimams priimti skirtus duomenis.

Daugiau informacijos apie Pozityvaus elgesio palaikymo sistemą galite rasti adresu: https://www.bild.org.uk/ ir https://www.pbis.org/

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius (toliau – Skyrius), siekdamas padėti sklandžiau organizuoti ir vykdyti ugdymo procesą, dirbant su įvairiapusių raidos sutrikimų turinčiais vaikais (toliau – ĮRS), 2020 m. gegužės  19 – 22  ir gegužės 26 – 29 dienomis organizavo nuotolinių mokymų ciklą „Vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, ugdymo ypatumai“ pedagogams ir švietimo pagalbos specialistams.

Paskaitas skaitė ir į pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų klausimas atsakinėjo Sutrikusios raidos skyriaus specialistai – logopedė Loreta Grikainienė, socialinės pedagogės Austė Černiauskienė Ir Milda Kryžanauskienė, ergoterapeutas Evaldas Melceris, specialioji pedagogė Renata Greimaitė.

Mokymų ciklą sudarė keturios paskaitos:

  • „Elgesio, bendravimo, kalbos, pažinimo procesų, sensorinės integracijos ypatumai, būdingi vaikams, turintiems autizmo spektro sutrikimų“;
  •  „Struktūruoto ugdymo svarba ir ypatumai, ugdant vaikus, turinčius autizmo spektro sutrikimų“;
  • „Sensorinių pojūčių lavinimo poveikis ir tinkamų sensorinių priemonių parinkimas vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, elgesio keitimui“;
  •  „Efektyvios pozityvaus elgesio praktikos ir jų taikymas“.

Jų metu specialistai pristatė ir aptarė bruožus, būdingus ĮRS turintiems vaikams, pagalbines priemones netinkamo elgesio valdymui bei struktūros ir rutinos svarbą – pristatyti vaizdinių dienotvarkių ir veiklos struktūravimo pavyzdžiai. Specialistai patarė kaip naudoti socialines istorijas netinkamo elgesio apraiškų mažinimui, akcentavo aplinkos pritaikymo bei sensorinių priemonių naudojimo svarbą. Specialioji pedagogė Renata Greimaitė pristatė Pozityvaus elgesio palaikymo sistemą ir funkcinį elgesio vertinimą bei kaip jį taikyti klasėje – akcentavo kaip svarbu identifikuoti ir apibrėžti netinkamą bei įvardinti tinkamą elgesį ir kokį svarbų vaidmenį ugdymo procese atlieka mokytojo padėjėjas. Paskaitų metu specialistai pristatė Skyriaus ir Skyriaus partnerių išleistus metodinius leidinius, aktualius dirbant su ĮRS turinčiais vaikais.

Paskaitų ciklas sulaukė didžiulio susidomėjimo – dviejuose ciklo srautuose dalyvavo virš 600 pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų.  

Primename, kad dėl kylančių klausimų ar konsultacijų galite kreiptis el. paštu info@srvks.lt arba telefonu 8 677 58544. Taip pat kviečiame susipažinti su aktualia informacija Skyriaus tinklapyje https://srvks.lt/nuotolinis-ugdymas/ bei sekti naujienas Facebook paskyroje.

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras
Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius

Ateities g. 44, 06329 Vilnius

+370 677 58544, +370 5 2484100

info@srvks.lt, rastine@lasuc.lt

www.srvks.lt, www.lasuc.lt

G-BC3BY0ZY5