Leidiniai autizmo spektro sutrikimų tematika

REKOMENDACIJOS tėvams, auginantiems vaikus, turinčius įvairiapusių raidos sutrikimų

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos skyriaus specialistai parengė rekomendacijas tėvams, auginantiems įvairiapusių raidos sutrikimų turinčius vaikus. Šiame leidinyje rasite informaciją apie Lietuvoje teikiamas paslaugas šeimoms,
auginančioms vaikus turinčius įvairiapusių raidos sutrikimų, taip pat apie vaikų ugdymą,
„draugiškas“ ugdymo įstaigas bei bendras rekomendacijas padėsiančias suprasti kaip
tinkamai ugdyti vaiką namuose, pritaikius aplinką ir prisitaikius prie pagrindinių vaiko
poreikių

Leidinys „Kaip padėti vaikui, turinčiam autizmo spektro sutrikimų“

Ugdymo plėtotės centras, siekdamas suteikti metodinę pagalbą mokytojams, dirbantiems su klasės įvairove, parengė metodinį leidinį „Kaip padėti vaikui, turinčiam autizmo spektro sutrikimų?“. Leidinys išleistas įgyvendinant projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“.

Metodinė priemonė socialiniams pedagogams

R. Barkauskienės ir A. Zacharevičienės parengtas leidinys Darbas su vaikais, turinčiais elgesio ir emocinių sunkumų bei sutrikimų“

Leidinys „Vaiko su aspergerio sindromu sveikatos stiprinimas ir ugdymas”

Jūratės Kriaučiūnienės parengtame leidinyje aptariami autizmo spektro sutrikimų požymiai bei pateikiama praktinių patarimų kaip stiprinti vaikų, turinčių šių sutrikimų, sveikatą, organizuoti ugdymą.

Knyga „Ankstyvojo amžiaus vaikų autizmas“, aut. Laima Mikulėnaitė, Rasa Ulevičiūtė

Respublikinės universitetinės ligoninės Vaiko raidos centro Ankstyvosios raidos skyriaus vedėjos dr. Laimos Mikulėnaitės ir Vilniaus ugdymo centro „Viltis“ specialiosios pedagogės Rasos Ulevičiūtės knyga „Ankstyvojo amžiaus vaikų autizmas“. Joje pateikiama aktuali informacija apie autizmo spektro sutrikimą, pagrindiniai ugdymo principai, struktūruoto mokymo pavyzdžiai ir kita, tėvams ir pedagogams naudinga informacija.

Informacija apie bendrųjų ugdymo programų pritaikymą ir individualizavimą. Pateikiami programų pavyzdžiai.

LIETUVOS AUTIZMO ASOCIACIJOS „LIETAUS VAIKAI“ LEIDŽIAMAS ŽURNALAS

Žurnaluose aptariamos tėvams, pedagogams, specialistams  aktualios temos, susijusios su autizmu, pateikiama naudinga informacija, dalijamasi patirtimi

  1 numeris

 2 numeris

 3 numeris

 4 numeris

5 numeris

 6 numeris

7 numeris

8 numeris

9 numeris

10 numeris

11 numeris

12 numeris

13 numeris

14 numeris

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras
Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius

Ateities g. 44, 06329 Vilnius

+370 677 58544, +370 5 2484100

info@srvks.lt, rastine@lasuc.lt

www.srvks.lt, www.lasuc.lt

G-BC3BY0ZY5