Metodinė medžiaga, parengta remiantis Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijų sistema (PEPIS)

Klasės fizinių aplinkų, veiklų orgnizavimas, atsižvelgiant į pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijų sistemą

Efektyvios praktikos darbui su mokiniais, turinčiais įvairiapusių raidos sutrikimų

Skatinimo sistemos

PEPIS skatinimo sistema padeda atpažinti bei skatinti
mokinių tinkamą elgesį.

Tikimybių žemelapis. Pozityvaus elgesio strategija

Tai prevencinė priemonė, kurią galite pritaikyti, kai norite pakeisti nuspėjamą mokinio netinkamą elgesį.

Kaip nustatyti ribas klasėje

Rekomendacijos pedagogams kaip neperlenkti lazdos ir pasiekti, kad mokinys atliktų tai, kas būtina.

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras
Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius

Ateities g. 44, 06329 Vilnius

+370 677 58544, +370 5 2484100

info@srvks.lt, rastine@lasuc.lt

www.srvks.lt, www.lasuc.lt

G-BC3BY0ZY5